ההוצאה הלאומית לחינוך
2014-1962 
פרסום מספר: 1626
פורסם: 07/01/2016  
לפרסומים אחרונים בנושא חיפוש במאגר הפרסומיםחיפוש במאגר הפרסומים
EnglishEnglish גרסה  להדפסה גרסה להדפסה
הקדמה
מ ב ו א - כללי, ממצאים עיקריים, מונחים, הגדרות והסברים,
מקורות ושיטות,
מהימנות האומדנים,
תיקונים בהגדרות ובסיווגים,
השוואה לפרסומים קודמים
מעבר על    
מעבר אלממצאים עיקריים: לוחות מבוא, כולל השוואה בין-לאומית    
ל ו ח ו ת    
מעבר אלא. סדרות רב-שנתיות    
מעבר אלב. נתונים מפורטים על מימון ההוצאה הלאומית לחינוך, 2012-2006    
מעבר אלג. נתונים מפורטים על ההוצאה הלאומית לחינוך, לפי מגזר מבצע, 2012-2006    
מעבר אלד. תקבולים ותשלומים במוסדות חינוך    
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
הקדמה
מ ב ו א - כללי, ממצאים עיקריים, מונחים, הגדרות והסברים,
מקורות ושיטות,
מהימנות האומדנים,
תיקונים בהגדרות ובסיווגים,
השוואה לפרסומים קודמים
 
הקדמה   Word
כללי   Word
ממצאים עיקריים   Word
מונחים, הגדרות והסברים   Word
מקורות ושיטות   Word
מהימנות האומדנים   Word
תיקונים בהגדרות ובסיווגים   Word
הערות הסבר   Word
ממצאים עיקריים: לוחות מבוא, כולל השוואה בין-לאומית   Zip
א. ההוצאה הלאומית לחינוך (אחוזים), 2014-2010   Word
ב. ההוצאה השוטפת לתלמיד, לפי דרג חינוך ומדד, 2012-2000   Word
ג. ההוצאה הלאומית במוסדות חינוך - השוואה בין-לאומית, 2012   Word
ד. הוצאה לחינוך לתלמיד במוסדות ציבוריים ופרטיים, לפי דרג חינוך, בדולרים, 2012   Word
ה. מדד ההוצאה לחינוך לתלמיד, לפי דרג חינוך, 2012   Word
ו. הוצאה על מוסדות חינוך ממקורות ציבוריים ופרטיים, לפי דרג חינוך, כאחוז מהתוצר המקומי הגולמי, 2012   Word
ז. ההוצאה הציבורית לחינוך, לפי דרג חינוך, כאחוז מסך כל ההוצאה הציבורית, 2012   Word
ח. הוצאה על מוסדות חינוך ממקורות ציבוריים ופרטיים, לפי סוג הוצאה ודרג חינוך, 2012   Excel
ט. שיעור יחסי של ההוצאה הממשלתית והפרטית במוסדות חינוך, לפי דרג חינוך, 2012   Excel
חזרה לתוכן הפרסום
   ל ו ח ו ת  
א. סדרות רב-שנתיות   Zip
הוצאה לאומית לחינוך, לפי מגזר מבצע (במחירים שוטפים) 1. Excel
הוצאה לאומית לחינוך, לפי סוג הוצאה ודרג חינוך (במחירים שוטפים) 2. Excel
הוצאה לאומית לחינוך, לפי סוג הוצאה (במחירים קבועים) 3. Excel
הוצאות לחינוך, ללא בלאי, לפי מגזר מממן (במחירים שוטפים) 4. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
ב. נתונים מפורטים על מימון ההוצאה הלאומית לחינוך, 2012-2006   Zip
מימון הוצאות החינוך, ללא בלאי, לפי מגזר, סוג הוצאה ודרג חינוך (במחירים שוטפים) 5. Excel
תקבולים ותשלומים בשירותי החינוך של הממשלה, הרשויות המקומיות והמוסדות ללא כוונת רווח (במחירים שוטפים) 6. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
ג. נתונים מפורטים על ההוצאה הלאומית לחינוך, לפי מגזר מבצע, 2012-2006   Zip
הוצאה לאומית לחינוך, לפי מגזר מבצע, סוג הוצאה ודרג חינוך (במחירים שוטפים) 7. Excel
הוצאות הממשלה, הרשויות המקומיות והמוסדות ללא כוונת רווח על שירותי חינוך, לפי סוג (במחירים שוטפים) 8. Excel
הוצאות מוסדות חינוך על-תיכוניים ומוסדות להשכלה גבוהה,לפי מגזר מבצע (במחירים שוטפים) 9. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
ד. תקבולים ותשלומים במוסדות חינוך   Zip
תקבולים ותשלומים באוניברסיטאות (במחירים שוטפים ובאחוזים),2011/12-2003/04 10. Excel
מוסדות חינוך ללא כוונת רווח במגזר הממשלתי - תקבולים ותשלומים, ללא בלאי (במחירים שוטפים), 2012-2006 11. Excel
מוסדות חינוך ללא כוונת רווח לא-ממשלתיים - תקבולים ותשלומים, ללא בלאי (במחירים שוטפים), 2012-2006 12. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
עובדי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שהשתתפו בהכנת הפרסום   Word
ISSN 0793-9000
מנוע חיפוש
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
UNDATA
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©