משרד הבריאות, תחום מידע הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
 תמותת תינוקות
2004-1997
מאפיינים דמוגרפיים ובריאותיים 
פרסום מספר: 1332
פורסם: 23/07/2008  
לפרסומים אחרונים בנושא חיפוש במאגר הפרסומיםחיפוש במאגר הפרסומים
EnglishEnglish גרסה  להדפסה גרסה להדפסה
הקדמה
מ ב ו א - כללי, מקור הנתונים, שיטות ושלמות הנתונים, הצגת הנתונים בלוחות, הגדרות, ממצאים עיקריים
רשימת מקורות
מעבר על    
מעבר אללוחות היסטוריים, 2004-1979    
מעבר אלתינוקות ילידי 2000-1997    
מעבר אלנספחים    
מעבר אלתינוקות ילידי 2004-2001    
מעבר אלנספחים    
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
הקדמה
מ ב ו א - כללי, מקור הנתונים, שיטות ושלמות הנתונים, הצגת הנתונים בלוחות, הגדרות, ממצאים עיקריים
רשימת מקורות
 
הקדמה   Word
מ ב ו א   Word
סימנים מיוחדים בלוחות   Word
לוחות היסטוריים, 2004-1979   Zip
שיעורי תמותת תינוקות, לפי שנת לידה, משקל לידה וקבוצת אוכלוסייה א. Excel
שיעורי תמותת תינוקות, לפי שנת לידה, סדר לידה וקבוצת אוכלוסייה ב. Excel
שיעורי תמותת תינוקות, לפי שנת לידה, גיל האם וקבוצת אוכלוסייה ג. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
תינוקות ילידי 2000-1997   Zip
לידות חי ושיעורי תמותת תינוקות, לפי גיל, שנת לידה וקבוצת אוכלוסייה 1. Excel
לידות חי ושיעורי תמותת תינוקות, לפי גיל, קבוצת אוכלוסייה ודת 2. Excel
לידות חי ושיעורי תמותת תינוקות, לפי גיל, מין וקבוצת אוכלוסייה 3. Excel
פטירות תינוקות ושיעורי תמותת תינוקות, לפי גיל מפורט וקבוצת אוכלוסייה 4. Excel
לידות חי ושיעורי תמותת תינוקות, לפי גיל, חודש לידה וקבוצת אוכלוסייה 5. Excel
לידות חי ושיעורי תמותת תינוקות, לפי גיל, משקל לידה וקבוצת אוכלוסייה 6. Excel
לידות חי ושיעורי תמותת תינוקות, לפי גיל, מספר יילודים בלידה וקבוצת אוכלוסייה 7. Excel
לידות חי ושיעורי תמותת תינוקות, לפי גיל, סדר לידה וקבוצת אוכלוסייה 8. Excel
לידות חי ושיעורי תמותת תינוקות, לפי גיל היילוד, גיל האם וקבוצת אוכלוסייה 9. Excel
לידות חי ושיעורי תמותת תינוקות, לפי גיל, מצב משפחתי של האם וקבוצת אוכלוסייה 10. Excel
לידות חי ושיעורי תמותת תינוקות, לפי גיל, מחוז ונפת מגורים וקבוצת אוכלוסייה 11. Excel
לידות חי ושיעורי תמותת תינוקות, לפי גיל, צורת יישוב וקבוצת אוכלוסייה 12. Excel
שיעורי תמותת תינוקות, לפי גיל האם, משקל לידה וקבוצת אוכלוסייה 13. Excel
שיעורי תמותת תינוקות, לפי סדר לידה, משקל לידה וקבוצת אוכלוסייה 14. Excel
שיעורי תמותת תינוקות, לפי גיל האם, סדר לידה וקבוצת אוכלוסייה 15. Excel
פטירות תינוקות ושיעורי תמותת תינוקות, לפי גיל, סיבת המוות וקבוצת אוכלוסייה 16. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
נספחים   Zip
לידות חי, לפי גיל האם, משקל לידה וקבוצת אוכלוסייה 1. Excel
לידות חי, לפי סדר לידה, משקל לידה וקבוצת אוכלוסייה 2. Excel
לידות חי, לפי גיל האם, סדר לידה וקבוצת אוכלוסייה 3. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
תינוקות ילידי 2004-2001   Zip
לידות חי ושיעורי תמותת תינוקות, לפי גיל, שנת לידה וקבוצת אוכלוסייה 1. Excel
לידות חי ושיעורי תמותת תינוקות, לפי גיל, קבוצת אוכלוסייה ודת 2. Excel
לידות חי ושיעורי תמותת תינוקות, לפי גיל, מין וקבוצת אוכלוסייה 3. Excel
פטירות תינוקות ושיעורי תמותת תינוקות, לפי גיל מפורט וקבוצת אוכלוסייה 4. Excel
לידות חי ושיעורי תמותת תינוקות, לפי גיל, חודש לידה וקבוצת אוכלוסייה 5. Excel
לידות חי ושיעורי תמותת תינוקות, לפי גיל, משקל לידה וקבוצת אוכלוסייה 6. Excel
לידות חי ושיעורי תמותת תינוקות, לפי גיל, מספר יילודים בלידה וקבוצת אוכלוסייה 7. Excel
לידות חי ושיעורי תמותת תינוקות, לפי גיל, סדר לידה וקבוצת אוכלוסייה 8. Excel
לידות חי ושיעורי תמותת תינוקות, לפי גיל היילוד, גיל האם וקבוצת אוכלוסייה 9. Excel
לידות חי ושיעורי תמותת תינוקות, לפי גיל, מצב משפחתי של האם וקבוצת אוכלוסייה 10. Excel
לידות חי ושיעורי תמותת תינוקות, לפי גיל, מחוז ונפת מגורים וקבוצת אוכלוסייה 11. Excel
לידות חי ושיעורי תמותת תינוקות, לפי גיל, צורת יישוב וקבוצת אוכלוסייה 12. Excel
שיעורי תמותת תינוקות, לפי גיל האם, משקל לידה וקבוצת אוכלוסייה 13. Excel
שיעורי תמותת תינוקות, לפי סדר לידה, משקל לידה וקבוצת אוכלוסייה 14. Excel
שיעורי תמותת תינוקות, לפי גיל האם, סדר לידה וקבוצת אוכלוסייה 15. Excel
פטירות תינוקות ושיעורי תמותת תינוקות, לפי גיל, סיבת המוות וקבוצת אוכלוסייה 16. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
נספחים   Zip
לידות חי, לפי גיל האם, משקל לידה וקבוצת אוכלוסייה 1. Excel
לידות חי, לפי סדר לידה, משקל לידה וקבוצת אוכלוסייה 2. Excel
לידות חי, לפי גיל האם, סדר לידה וקבוצת אוכלוסייה 3. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
עובדי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שהשתתפו בהכנת הפרסום   Word
ISSN 0792 - 6405
מנוע חיפוש
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
UNDATA
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©