מורשים לנהוג
2017 
פרסום מספר: 1725
פורסם: 08/08/2018  
לפרסומים אחרונים בנושא חיפוש במאגר הפרסומיםחיפוש במאגר הפרסומים
EnglishEnglish גרסה  להדפסה גרסה להדפסה
הקדמה
מ ב ו א - כללי
ממצאים עיקריים
מונחים הגדרות והסברים
שיטות (מתודולוגיה)
מעבר על    
מעבר אלת ר ש י מ י ם    
מעבר אלל ו ח ו ת    
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
הקדמה
מ ב ו א - כללי
ממצאים עיקריים
מונחים הגדרות והסברים
שיטות (מתודולוגיה)
 
הקדמה   Word
מ ב ו א   Word
ת ר ש י מ י ם   Zip
מורשים לנהוג, כלי רכב מנועיים ואוכלוסייה 2017-1987 1.  
מספר מורשים לנהוג לכל כלי רכב, לפי סוג רכב 2017 2.  
מורשים לנהוג, לפי מין 2017-1997 3.  
מורשים לנהוג, לפי גיל 2007, 2017 4.  
מורשים לנהוג, לפי מין וגיל, 2017 5.  
חזרה לתוכן הפרסום
ל ו ח ו ת   Zip
הערות הסבר   Word
מורשים לנהוג, לפי סוג רכב שבו הם מורשים לנהוג 1. Excel
מורשים לנהוג, לפי שנת הנפקת רישיון וסוג רכב שבו הם מורשים לנהוג 2. Excel
מורשים לנהוג, לפי קבוצת אוכלוסייה, מין, גיל וסוג רכב שבו הם מורשים לנהוג 3. Excel
מורשים לנהוג, לפי קבוצת אוכלוסייה, מין, שנת הוצאת רישיון וגיל 4. Excel
מורשים לנהוג, לפי קבוצת אוכלוסייה, מחוז, נפה ואזור טבעי של מקום מגוריהם ולפי גיל 5. Excel
מורשים לנהוג, לפי יישוב מגורים וסוג רכב שבו הם מורשים לנהוג 6. Excel
מורשים לנהוג, לפי יישוב מגורים וגיל 7. Excel
הגבלות נהיגה, לפי סוג הגבלה וגיל המורשה לנהוג 8. Excel
מורשים לנהוג, לפי קבוצת אוכלוסייה, מין, גיל נוכחי וגיל בעת הוצאות הרישיון בכלי רכב פרטי 9. Excel
מורשים לנהוג, לפי מין, גיל בעת הנפקת הרישיון הראשון ומספר השנים עד להוצאת רישיון לסוג רכב נוסף 10. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
עובדי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שהשתתפו בהכנת הפרסום   Word
ISSN 1565 - 9429
מנוע חיפוש
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
UNDATA
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©