פני החברה בישראל   SOCIETY IN ISRAEL
דוח מס' Report No. 11
אב תשע"ט, אוגוסט August 2019
פערים בין מרכז לפריפריה   Gaps between Center and Periphery 
פורסם: 03/10/2019  
לפרסומים אחרונים בנושא חיפוש במאגר הפרסומיםחיפוש במאגר הפרסומים
גרסה  להדפסה גרסה להדפסה
הקדמה
ממצאים מרכזיים
הערות הסבר
מעבר על    
מעבר אלמדד הפריפריאליות של יישובים ורשויות מקומיות - רקע ומתודולוגיה    
מעבר אלפרק 1: מאפיינים דמוגרפיים    
מעבר אלפרק 2: רווחת האוכלוסייה, תעסוקה ורמת חיים    
מעבר אלפרק 3: עוני והדרה חברתית בהשוואה למדינות האיחוד האירופי    
מעבר אלפרק 4: שירותי רווחה    
מעבר אלפרק 5: חינוך והשכלה    
מעבר אלפרק 6: בריאות    
מעבר אלפרק 7: תחבורה ותאונות דרכים    
מעבר אלפרק 8: פשיעה ומשפט    
מעבר אלפרק 9: סביבה    
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
הקדמה
ממצאים מרכזיים
הערות הסבר
 
הקדמה   Pdf
ממצאים מרכזיים   Pdf
הערות הסבר   Pdf
מדד הפריפריאליות של יישובים ורשויות מקומיות - רקע ומתודולוגיה   Zip
מדד הפריפריאליות של יישובים ורשויות מקומיות - רקע ומתודולוגיה   Pdf
מפה: רשויות מקומיות לפי רמת פריפריאליות, 2015   Pdf
מפה: רשויות מקומיות לפי אשכול פריפריאליות, 2015   Pdf
חזרה לתוכן הפרסום
פרק 1: מאפיינים דמוגרפיים   Zip
מאפיינים דמוגרפיים   Pdf
מפה: ירושלים - הגירה מיישובים נבחרים ורמת פריפריאליות והגירה אל יישובים נבחרים ורמת פריפריאליות, 2017   Pdf
מפה: תל אביב-יפו - הגירה מיישובים נבחרים ורמת פריפריאליות והגירה אל יישובים נבחרים ורמת פריפריאליות, 2017   Pdf
מפה: חיפה - הגירה מיישובים נבחרים ורמת פריפריאליות והגירה אל יישובים נבחרים ורמת פריפריאליות, 2017   Pdf
תיבה 1.1: מאפיינים דמוגרפיים של מוסלמים במחוז הדרום (אוכלוסייה בדווית)   Pdf
תיבה 1.2: מפקד דיירים במוסדות לינה, לפי רמת פריפריאליות של היישוב שבו נמצא המוסד   Pdf
חזרה לתוכן הפרסום
פרק 2: רווחת האוכלוסייה, תעסוקה ורמת חיים   Zip
רווחת האוכלוסייה, תעסוקה ורמת חיים   Pdf
תיבה 2.1: הון עצמי של משקי בית מדיור, 2017   Pdf
תיבה 2.2: בינוי ונדל"ן, לפי רמת פריפריאליות של יישוב המגורים, 2017   Pdf
תיבה 2.3: צריכה של מוצרי מזון, 2017   Pdf
תיבה 2.4: נתוני הכנסה ואי-שוויון, לפי רמת פריפריאליות, 2016   Pdf
תיבה 2.5: נתונים פיננסיים של רשויות מקומיות, לפי רמת פריפריאליות של יישוב המגורים, 2016   Pdf
חזרה לתוכן הפרסום
פרק 3: עוני והדרה חברתית בהשוואה למדינות האיחוד האירופי   Zip
עוני והדרה חברתית בהשוואה למדינות האיחוד האירופי   Pdf
חזרה לתוכן הפרסום
פרק 4: שירותי רווחה   Zip
שירותי רווחה   Pdf
מפה: רשומים במחלקות לשירותים חברתיים ביישובים שבהם 20,000 תושבים ויותר, 2017   Pdf
תיבה 4.1: רשומים יהודים ואחרים בעלי נזקקות מוגדרת, לפי מקום לידה, ארץ מוצא, גיל, מצב משפחתי ורמת פריפריאליות של יישוב המגורים   Pdf
תיבה 4.2: רשומים בעלי נזקקות מוגדרת במחוז הצפון ובמחוז הדרום, לפי קבוצת אוכלוסייה   Pdf
תיבה 4.3: בעלי תעודת עיוור ממשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, לפי גיל ורמת פריפריאליות של יישוב המגורים   Pdf
חזרה לתוכן הפרסום
פרק 5: חינוך והשכלה   Zip
חינוך והשכלה   Pdf
תיבה 5.1: סטודנטים לתואר ראשון ברפואה (בתשע"ז) לפי רמת פריפריאליות של יישוב המגורים בעת סיום התיכון (גיל 18)   Pdf
חזרה לתוכן הפרסום
פרק 6: בריאות   Zip
בריאות   Pdf
תיבה 6.1: היארעות סרטן בישראל לפי נפות ולפי רמת פריפריאליות של יישוב המגורים   Pdf
חזרה לתוכן הפרסום
פרק 7: תחבורה ותאונות דרכים   Zip
תחבורה ותאונות דרכים   Pdf
תיבה 7.1: סיבות שכיחות לתאונות דרכים עם נפגעים, לפי רמת פריפריאליות של יישוב המגורים של הנהג/ת וקבוצת אוכלוסייה   Pdf
תיבה 7.2: נפגעים בתאונות דרכים לפי רמת פריפריאליות - השוואה של נתוני 2008 (דוח פני החברה 3) לנתוני 2017   Pdf
חזרה לתוכן הפרסום
פרק 8: פשיעה ומשפט   Zip
פשיעה ומשפט   Pdf
חזרה לתוכן הפרסום
פרק 9: סביבה   Zip
סביבה   Pdf
חזרה לתוכן הפרסום
עובדי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שהשתתפו בהכנת הפרסום   Pdf
ISSN 1565-9445
מנוע חיפוש
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
UNDATA
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©