מחקר ופיתוח עסקי
2017-2016 
פרסום מספר: 1786
פורסם: 01/06/2020  
לפרסומים אחרונים בנושא חיפוש במאגר הפרסומיםחיפוש במאגר הפרסומים
EnglishEnglish גרסה  להדפסה גרסה להדפסה
הקדמה
מ ב ו א - כללי
מו"פ במגזר העסקי, לפי ענף כלכלי
מו"פ עסקי, לפי מיקום גאוגרפי
חברות הזנק
מרכזי מו"פ של חברות רב-לאומיות
השוואה בין-לאומית
מונחים, הגדרות והסברים
שיטות (מתודולוגיה)
מעבר על    
ל ו ח ו ת    
מעבר אלמחקר ופיתוח עסקי    
מעבר אלמחקר ופיתוח בענף תכנות וייעוץ בתחום המחשבים ושירותים אחרים (ענף 62) ובענף מחקר מדעי ופיתוח (ענף 72)    
מעבר אלחברות הזנק    
מעבר אלמרכזי מו"פ    
מעבר אלמחקר ופיתוח בתעשייה (ענפי כלכלה ראשיים 33-6)    
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
הקדמה
מ ב ו א - כללי
מו"פ במגזר העסקי, לפי ענף כלכלי
מו"פ עסקי, לפי מיקום גאוגרפי
חברות הזנק
מרכזי מו"פ של חברות רב-לאומיות
השוואה בין-לאומית
מונחים, הגדרות והסברים
שיטות (מתודולוגיה)
 
הקדמה   Word
מ ב ו א   Word
שאלון סקר מחקר ופיתוח 2017   Pdf
הערות הסבר   Word
   ל ו ח ו ת  
מחקר ופיתוח עסקי   Zip
פדיון, הוצאות והשקעות בחברות העוסקות במו"פ במגזר העסקי 1. Excel
משרות בחברות העוסקות במו"פ במגזר העסקי 2. Excel
פדיון, מכירת מו"פ ומכירת מוצרים חדשים בחברות העוסקות במו"פ במגזר העסקי 3. Excel
מימון סך ההוצאה למו"פ, בחברות העוסקות במו"פ במגזר העסקי, לפי ענף כלכלי 4. Excel
הוצאות למו"פ בחברות העוסקות במו"פ במגזר העסקי, לפי קבוצת גודל (מספר משרות בחברה) ובעלות, 2017 5. Excel
הוצאות למו"פ בחברות העוסקות במו"פ במגזר העסקי, לפי קבוצת גודל (מספר משרות בחברה) ובעלות, R2016 6. Excel
הוצאות למו"פ בחברות העוסקות במו"פ במגזר העסקי, לפי קבוצת גודל (מספר משרות בחברה) ובעלות, R2015 7. Excel
פדיון, הוצאות, השקעות ומשרות בחברות העוסקות במו"פ במגזר העסקי, לפי קבוצת גודל (מספר משרות בחברה), בעלות וענף כלכלי, 2017 8. Excel
פדיון, הוצאות, השקעות ומשרות בחברות העוסקות במו"פ במגזר העסקי, לפי קבוצת גודל (מספר משרות בחברה), בעלות וענף כלכלי, R2016 9. Excel
פדיון, הוצאות, השקעות ומשרות בחברות העוסקות במו"פ במגזר העסקי, לפי קבוצת גודל (מספר משרות בחברה), בעלות וענף כלכלי, R2015 10. Excel
משרות בחברות העוסקות במו"פ במגזר העסקי, לפי קבוצת גודל (מספר משרות בחברה) ובעלות, 2017 11. Excel
משרות בחברות העוסקות במו"פ במגזר העסקי, לפי קבוצת גודל (מספר משרות בחברה) ובעלות, R2016 12. Excel
משרות בחברות העוסקות במו"פ במגזר העסקי, לפי קבוצת גודל (מספר משרות בחברה) ובעלות, R2015 13. Excel
הוצאות שוטפות למו"פ במגזר העסקי, לפי מחוז 14. Excel
משרות בחברות העוסקות במו"פ במגזר העסקי, לפי מחוז 15. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
מחקר ופיתוח בענף תכנות וייעוץ בתחום המחשבים ושירותים אחרים (ענף 62) ובענף מחקר מדעי ופיתוח (ענף 72)   Zip
הוצאות, השקעות, מימון ופדיון בענף תכנות וייעוץ בתחום המחשבים ושירותים אחרים (ענף 62) ובענף מחקר מדעי ופיתוח (ענף 72) 16. Excel
משרות בענף תכנות וייעוץ בתחום המחשבים ושירותים אחרים (ענף 62) ובענף מחקר מדעי ופיתוח (ענף 72) 17. Excel
פדיון והוצאות בחברות העוסקות במו"פ בענף תכנות וייעוץ בתחום המחשבים ושירותים אחרים (ענף 62) ובענף מחקר מדעי ופיתוח (ענף 72) 18. Excel
משרות בחברות העוסקות במו"פ בענף תכנות וייעוץ בתחום המחשבים ושירותים אחרים (ענף 62) ובענף מחקר מדעי ופיתוח (ענף 72) 19. Excel
הוצאות בחברות העוסקות במו"פ בענף תכנות וייעוץ בתחום המחשבים ושירותים אחרים (ענף 62) ובענף מחקר מדעי ופיתוח (ענף 72), לפי קבוצת גודל (מספר משרות בחברה) ובעלות, 2017 20. Excel
הוצאות בחברות העוסקות במו"פ בענף תכנות וייעוץ בתחום המחשבים ושירותים אחרים (ענף 62) ובענף מחקר מדעי ופיתוח (ענף 72), לפי קבוצת גודל (מספר משרות בחברה) ובעלות, R2016 21. Excel
הוצאות בחברות העוסקות במו"פ בענף תכנות וייעוץ בתחום המחשבים ושירותים אחרים (ענף 62) ובענף מחקר מדעי ופיתוח (ענף 72), לפי קבוצת גודל (מספר משרות בחברה) ובעלות, R2015 22. Excel
משרות בחברות העוסקות במו"פ בענף תכנות וייעוץ בתחום המחשבים ושירותים אחרים (ענף 62) ובענף מחקר מדעי ופיתוח (ענף 72), לפי קבוצת גודל (מספר משרות בחברה) ובעלות, 2017 23. Excel
משרות בחברות העוסקות במו"פ בענף תכנות וייעוץ בתחום המחשבים ושירותים אחרים (ענף 62) ובענף מחקר מדעי ופיתוח (ענף 72), לפי קבוצת גודל (מספר משרות בחברה) ובעלות, R2016 24. Excel
משרות בחברות העוסקות במו"פ בענף תכנות וייעוץ בתחום המחשבים ושירותים אחרים (ענף 62) ובענף מחקר מדעי ופיתוח (ענף 72), לפי קבוצת גודל (מספר משרות בחברה) ובעלות, R2015 25. Excel
פדיון, הוצאות, השקעות ומשרות בחברות העוסקות במו"פ בענף תכנות וייעוץ בתחום המחשבים ושירותים אחרים (ענף 62) ובענף מחקר מדעי ופיתוח (ענף 72), לפי קבוצת גודל (מספר משרות בחברה) ובעלות, 2017 26. Excel
פדיון, הוצאות, השקעות ומשרות בחברות העוסקות במו"פ בענף תכנות וייעוץ בתחום המחשבים ושירותים אחרים (ענף 62) ובענף מחקר מדעי ופיתוח (ענף 72), לפי קבוצת גודל (מספר משרות בחברה) ובעלות, R2016 27. Excel
פדיון, הוצאות, השקעות ומשרות בחברות העוסקות במו"פ בענף תכנות וייעוץ בתחום המחשבים ושירותים אחרים (ענף 62) ובענף מחקר מדעי ופיתוח (ענף 72), לפי קבוצת גודל (מספר משרות בחברה) ובעלות, R2015 28. Excel
משרות בחברות העוסקות במו"פ בענף תכנות וייעוץ בתחום המחשבים ושירותים אחרים (ענף 62) ובענף מחקר מדעי ופיתוח (ענף 72) אשר קיבלו מימון ממקורות ממשלתיים ומקרנות בין-לאומיות 29. Excel
חברות העוסקות במו"פ בענף תכנות וייעוץ בתחום המחשבים ושירותים אחרים (ענף 62) ובענף מחקר מדעי ופיתוח (ענף 72), לפי היקף היצוא ומימון ממקורות ממשלתיים ומקרנות בין-לאומיות 30. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
חברות הזנק   Zip
חברת הזנק, 2017 31. Excel
חברת הזנק, R2016 32. Excel
חברת הזנק, R2015 33. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
מרכזי מו"פ   Zip
הוצאות למו"פ ומשרות במו"פ במרכזי מו"פ 34. Excel
סך ההוצאה למו"פ במרכזי מו"פ, לפי ענף כלכלי ראשי 35. Excel
משרות במרכזי מו"פ, לפי ענף כלכלי ראשי 36. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
מחקר ופיתוח בתעשייה (ענפי כלכלה ראשיים 33-6)   Zip
משרות בענפי התעשייה, הכרייה והחציבה - סיכום 37. Excel
הוצאות, השקעות, מימון ממקורות ממשלתיים ומקרנות בין-לאומיות ופדיוןבמפעלים העוסקים במו"פ בענפי התעשייה, הכרייה והחציבה 38. Excel
משרות במפעלים העוסקים במו"פ בענפי התעשייה, הכרייה והחציבה, לפי ענף כלכלי ראשי וענף משנה, 2017 39. Excel
משרות במפעלים העוסקים במו"פ בענפי התעשייה, הכרייה והחציבה, לפי ענף כלכלי ראשי וענף משנה, R2016 40. Excel
משרות במפעלים העוסקים במו"פ בענפי התעשייה, הכרייה והחציבה, לפי ענף כלכלי ראשי וענף משנה, R2015 41. Excel
הוצאות והשקעות למו"פ במפעלים העוסקים במו"פ בענפי התעשייה, הכרייה והחציבה, לפי ענף כלכלי, 2017 42. Excel
הוצאות והשקעות למו"פ במפעלים העוסקים במו"פ בענפי התעשייה, הכרייה והחציבה, לפי ענף כלכלי, R2016 43. Excel
הוצאות והשקעות למו"פ במפעלים העוסקים במו"פ בענפי התעשייה, הכרייה והחציבה, לפי ענף כלכלי, R2015 44. Excel
משרות במפעלים העוסקים במו"פ בענפי התעשייה, הכרייה והחציבה, לפי קבוצת גודל (מספר משרות במפעל) ובעלות, 2017 45. Excel
משרות במפעלים העוסקים במו"פ בענפי התעשייה, הכרייה והחציבה, לפי קבוצת גודל (מספר משרות במפעל) ובעלות, R2016 46. Excel
משרות במפעלים העוסקים במו"פ בענפי התעשייה, הכרייה והחציבה, לפי קבוצת גודל (מספר משרות במפעל) ובעלות, R2015 47. Excel
הוצאות במפעלים העוסקים במו"פ בענפי התעשייה, הכרייה והחציבה, לפי קבוצת גודל (מספר משרות במפעל) ובעלות, 2017 48. Excel
הוצאות במפעלים העוסקים במו"פ בענפי התעשייה, הכרייה והחציבה, לפי קבוצת גודל (מספר משרות במפעל) ובעלות, R2016 49. Excel
הוצאות במפעלים העוסקים במו"פ בענפי התעשייה, הכרייה והחציבה, לפי קבוצת גודל (מספר משרות במפעל) ובעלות, R2015 50. Excel
מפעלים העוסקים במו"פ, לפי יצוא ולפי מימון ממקורות ממשלתיים ומקרנות בין-לאומיות, 2017 51. Excel
מפעלים העוסקים במו"פ, לפי יצוא ולפי מימון ממקורות ממשלתיים ומקרנות בין-לאומיות, R2016 52. Excel
מפעלים העוסקים במו"פ, לפי יצוא ולפי מימון ממקורות ממשלתיים ומקרנות בין-לאומיות, R2015 53. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
עובדי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שהשתתפו בהכנת הפרסום   Word
ISSN 1565-9410
מנוע חיפוש
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
UNDATA
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©