מחקר ופיתוח עסקי
2015 
פרסום מספר: 1716
פורסם: 07/08/2018  
לפרסומים אחרונים בנושא חיפוש במאגר הפרסומיםחיפוש במאגר הפרסומים
EnglishEnglish גרסה  להדפסה גרסה להדפסה
הקדמה
מ ב ו א - כללי
המו"פ במגזר העסקי לפי ענף כלכלי
ממו"פ עסקי לפי מיקום גאוגרפי
חברות הזנק
מרכזי מו"פ של חברות רב-לאומיות
השוואה בין-לאומית
מונחים, הגדרות והסברים
שיטות (מתודולוגיה)
מעבר על    
ל ו ח ו ת    
מעבר אלמחקר ופיתוח עסקי    
מעבר אלמחקר ופיתוח בענף תכנות וייעוץ בתחום המחשבים ושירותים אחרים (62) ובענף מחקר מדעי ופיתוח (72)    
מעבר אלחברות הזנק    
מעבר אלמרכזי מו"פ    
מעבר אלמחקר ופיתוח בתעשייה (ענפי כלכלה ראשיים 33-5)    
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
הקדמה
מ ב ו א - כללי
המו"פ במגזר העסקי לפי ענף כלכלי
ממו"פ עסקי לפי מיקום גאוגרפי
חברות הזנק
מרכזי מו"פ של חברות רב-לאומיות
השוואה בין-לאומית
מונחים, הגדרות והסברים
שיטות (מתודולוגיה)
 
הקדמה   Word
מ ב ו א   Word
שאלון סקר מחקר ופיתוח 2015   Pdf
הערות הסבר   Word
   ל ו ח ו ת  
מחקר ופיתוח עסקי   Zip
פדיון, הוצאות והשקעות בחברות העוסקות במו"פ במגזר העסקי 1. Excel
משרות בחברות העוסקות במו"פ במגזר העסקי 2. Excel
פדיון, מכירת מו"פ ומכירת מוצרים חדשים בחברות העוסקות במו"פ במגזר העסקי 3. Excel
מימון סך ההוצאה למו"פ, בחברות העוסקות במו"פ במגזר העסקי, לפי ענף כלכלי 4. Excel
פדיון, הוצאות, השקעות ומשרות בחברות העוסקות במו"פ במגזר העסקי, לפי קבוצת גודל (מספר משרות בחברה), בעלות וענף כלכלי, 2015 5. Excel
פדיון, הוצאות, השקעות ומשרות בחברות העוסקות במו"פ במגזר העסקי, לפי קבוצת גודל (מספר משרות בחברה), בעלות וענף כלכלי, 2014 6. Excel
הוצאות למו"פ בחברות העוסקות במו"פ במגזר העסקי, לפי קבוצת גודל (מספר משרות בחברה) ובעלות, 2015 7. Excel
הוצאות למו"פ בחברות העוסקות במו"פ במגזר העסקי, לפי קבוצת גודל (מספר משרות בחברה) ובעלות, 2014 8. Excel
משרות בחברות העוסקות במו"פ במגזר העסקי, לפי קבוצת גודל (מספר משרות בחברה) ובעלות, 2015 9. Excel
משרות בחברות העוסקות במו"פ במגזר העסקי, לפי קבוצת גודל (מספר משרות בחברה) ובעלות, 2014 10. Excel
ההוצאה למו"פ במגזר העסקי, לפי מחוז 11. Excel
משרות בחברות העוסקות במו"פ במגזר העסקי, לפי מחוז 12. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
מחקר ופיתוח בענף תכנות וייעוץ בתחום המחשבים ושירותים אחרים (62) ובענף מחקר מדעי ופיתוח (72)   Zip
הוצאות, השקעות, מימון ופדיון בענף תכנות וייעוץ בתחום המחשבים ושירותים אחרים (62) ובענף מחקר מדעי ופיתוח (72) 13. Excel
משרות בחברות העוסקות במו"פ בענף תכנות וייעוץ בתחום המחשבים ושירותים אחרים (62) ובענף מחקר מדעי ופיתוח (72) 14. Excel
פדיון והוצאות בחברות העוסקות במו"פ בענף תכנות וייעוץ בתחום המחשבים ושירותים אחרים (62) ובענף מחקר מדעי ופיתוח (72) 15. Excel
משרות בחברות העוסקות במו"פ בענף תכנות וייעוץ בתחום המחשבים ושירותים אחרים (62) ובענף מחקר מדעי ופיתוח (72) 16. Excel
הוצאות בחברות העוסקות במו"פ בענף תכנות וייעוץ בתחום המחשבים ושירותים אחרים (62) ובענף מחקר מדעי ופיתוח (72), לפי קבוצת גודל (מספר משרות בחברה) ובעלות, 2015 17. Excel
הוצאות בחברות העוסקות במו"פ בענף תכנות וייעוץ בתחום המחשבים ושירותים אחרים (62) ובענף מחקר מדעי ופיתוח (72), לפי קבוצת גודל (מספר משרות בחברה) ובעלות, 2014 18. Excel
משרות בחברות העוסקות במו"פ בענף תכנות וייעוץ בתחום המחשבים ושירותים אחרים (62) ובענף מחקר מדעי ופיתוח (72), לפי קבוצת גודל (מספר משרות בחברה) ובעלות, 2015 19. Excel
משרות בחברות העוסקות במו"פ בענף תכנות וייעוץ בתחום המחשבים ושירותים אחרים (62) ובענף מחקר מדעי ופיתוח (72), לפי קבוצת גודל (מספר משרות בחברה) ובעלות, 2014 20. Excel
פדיון, הוצאות, השקעות ומשרות בחברות העוסקות במו"פ בענף תכנות וייעוץ בתחום המחשבים ושירותים אחרים (62) ובענף מחקר מדעי ופיתוח (72), לפי קבוצת גודל (מספר משרות בחברה) ובעלות, 2015 21. Excel
משרות בחברות העוסקות במו"פ בענף תכנות וייעוץ בתחום המחשבים ושירותים אחרים (62) ובענף מחקר מדעי ופיתוח (72), אשר קיבלו מימון ממקורות ממשלתיים ומקרנות בין-לאומיות 23. Excel
חברות העוסקות במו"פ בענף תכנות וייעוץ בתחום המחשבים ושירותים אחרים (62) ובענף מחקר מדעי ופיתוח (72), לפי היקף היצוא והמימון ממקורות ממשלתיים ומקרנות בין-לאומיות 24. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
חברות הזנק   Zip
חברת הזנק 25. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
מרכזי מו"פ   Zip
הוצאות מו"פ ומשרות במו"פ במרכזי מו"פ 26. Excel
סך ההוצאה למו"פ במרכזי מו"פ, לפי ענף כלכלי ראשי 27. Excel
משרות במרכזי מו"פ, לפי ענף כלכלי ראשי 28. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
מחקר ופיתוח בתעשייה (ענפי כלכלה ראשיים 33-5)   Zip
משרות בענפי התעשייה, הכרייה והחציבה - סיכום 29. Excel
הוצאות, השקעות, מימון ממקורות ממשלתיים ומקרנות בין-לאומיות ופדיון במפעלים העוסקים במו"פ בענפי התעשייה, הכרייה והחציבה 30. Excel
משרות במפעלים העוסקים במו"פ בענפי התעשייה, הכרייה והחציבה, לפי ענף כלכלי ראשי וענף משנה, 2015 31. Excel
משרות במפעלים העוסקים במו"פ בענפי התעשייה, הכרייה והחציבה, לפי ענף כלכלי ראשי וענף משנה, 2014 32. Excel
הוצאות והשקעות למו"פ במפעלים העוסקים במו"פ בענפי התעשייה, הכרייה והחציבה, לפי ענף כלכלי, 2015 33. Excel
הוצאות והשקעות למו"פ במפעלים העוסקים במו"פ בענפי התעשייה, הכרייה והחציבה, לפי ענף כלכלי, 2014 34. Excel
משרות במפעלים העוסקים במו"פ בענפי התעשייה, הכרייה והחציבה, לפי קבוצת גודל (מספר משרות במפעל) ובעלות, 2015 35. Excel
משרות במפעלים העוסקים במו"פ בענפי התעשייה, הכרייה והחציבה, לפי קבוצת גודל (מספר משרות במפעל) ובעלות,2014 36. Excel
הוצאות במפעלים העוסקים במו"פ בענפי התעשייה, הכרייה והחציבה, לפי קבוצת גודל (מספר משרות במפעל) ובעלות, 2015 37. Excel
הוצאות במפעלים העוסקים במו"פ בענפי התעשייה, הכרייה והחציבה, לפי קבוצת גודל (מספר משרות במפעל) ובעלות, 2014 38. Excel
מפעלים העוסקים במו"פ, לפי יצוא ולפי מימון ממקורות ממשלתיים ומקרנות בין-לאומיות, 2015 39. Excel
מפעלים העוסקים במו"פ, לפי יצוא ולפי מימון ממקורות ממשלתיים ומקרנות בין-לאומיות, 2014 40. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
עובדי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שהשתתפו בהכנת הפרסום   Word
ISSN 1565-9410
מנוע חיפוש
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
UNDATA
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©