רבעון לסטטיסטיקה של חקלאות
ינואר-מרץ 2020 
פורסם: 09/08/2020  
לפרסומים אחרונים בנושא חיפוש במאגר הפרסומיםחיפוש במאגר הפרסומים
EnglishEnglish גרסה  להדפסה גרסה להדפסה
הגדרות, הסברים ומקורות מעבר על    
לוחות    
מעבר אלשיווק ויצוא של מוצרים חקלאיים עיקריים    
מעבר אלתשומה בחקלאות    
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
הגדרות, הסברים ומקורות  
הגדרות, הסברים ומקורות   Word
הערות הסבר   Word
   לוחות  
שיווק ויצוא של מוצרים חקלאיים עיקריים   Zip
שיווק גידולים חקלאיים נבחרים - כמויות וערכים 1. Excel
שיווק בעלי חיים נבחרים ותוצרתם - כמויות וערכים 2. Excel
שיווק גידולי שדה וירקות (גידולים נבחרים) - כמויות 3. Excel
שיווק גידולי שדה וירקות (גידולים נבחרים) - ערכים 4. Excel
שיווק פירות נבחרים 5. Excel
שיווק פרי הדר, לפי ייעוד 6. Excel
שיווק בעלי חיים נבחרים ותוצרתם: נתונים מפורטים - כמויות 7. Excel
שיווק בעלי חיים נבחרים ותוצרתם: נתונים מפורטים - ערכים 8. Excel
יצוא מוצרים חקלאיים נבחרים - כמויות 9. Excel
יצוא מוצרים חקלאיים נבחרים - ערכים 10. Excel
מחירים ממוצעים לצרכן - מוצרים נבחרים 11. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
תשומה בחקלאות   Zip
מחירים ממוצעים של תשומות נבחרות בחקלאות 12. Excel
מדד מחירי תשומה בענף החקלאות 13. Excel
מכירת תערובות, לפי סוג 14. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
עובדי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שהשתתפו בהכנת הפרסום   Word
ISSN 0334-2573
מנוע חיפוש
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
UNDATA
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©