משרד התיירות הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
 תיירות
  2012 
פרסום מספר: 1546
פורסם: 10/02/2014  
לפרסומים אחרונים בנושא חיפוש במאגר הפרסומיםחיפוש במאגר הפרסומים
EnglishEnglish גרסה  להדפסה גרסה להדפסה
הקדמה
מ ב ו א - כללי
ממצאים עיקריים - תיירות ושירותי הארחה
מונחים, הגדרות והסברים
מקורות הנתונים
מעבר על    
התנועה בגבולות של מבקרים מחו"ל ושל ישראלים    
מעבר אלסיכום    
מעבר אלהתנועה בגבולות של מבקרים מחו"ל    
מעבר אלהתנועה בגבולות של ישראלים    
תעופה    
מעבר אלתעופה    
הכנסות והוצאות במטבע חוץ    
מעבר אלהכנסות והוצאות במטבע חוץ    
שירותי הארחה    
מעבר אלבתי מלון - סיכום    
מעבר אלפדיון, תעסוקה ושכר - סיכום    
מעבר אלשירותי הארחה אחרים    
מלונות - הכנסות, הוצאות ותוצר    
מעבר אלמלונות - הכנסות, הוצאות ותוצר    
שונות    
מעבר אלשונות    
התיירות הבין-לאומית    
מעבר אלהתיירות הבין-לאומית    
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
הקדמה
מ ב ו א - כללי
ממצאים עיקריים - תיירות ושירותי הארחה
מונחים, הגדרות והסברים
מקורות הנתונים
 
הקדמה   Word
כללי, ממצאים עיקריים - תיירות ושירותי הארחה   Word
מונחים, הגדרות והסברים, מקורות הנתונים   Word
הערות הסבר   Word
   התנועה בגבולות של מבקרים מחו"ל ושל ישראלים  
סיכום   Zip
כניסות ויציאות של מבקרים ויציאות לחו"ל של ישראלים 1. Excel
כניסות ויציאות של מבקרים, לפי אופן מעבר 2. Excel
כניסות תיירים, לפי אופן מעבר ותחנות גבול 3. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
התנועה בגבולות של מבקרים מחו"ל   Zip
כניסות תיירים, לפי ארץ אזרחות 4. Excel
נוסעים בשיוט, לפי ארץ אזרחות 5. Excel
כניסות מבקרים, לפי יבשת, ארץ אזרחות ואופן מעבר 6. Excel
כניסות מבקרים, לפי קבוצת גיל ולפי יבשת וארצות אזרחות נבחרות - אחוז מסך הכל בכל ארץ 7. Excel
כניסות מבקרים, לפי קבוצת גיל ולפי יבשת וארצות אזרחות נבחרות - אחוז מסך כל התיירים 8. Excel
יציאות מבקרים, לפי משך השהייה בארץ 9. Excel
ממוצע שהייה (ימים) עד חודש ועד שנה של תיירים יוצאים, לפי ארץ אזרחות וקבוצת גיל 10. Excel
תיירים יוצאים, לפי גודל קבוצה משפחתית, דת, מטרת הביקור, אופן ארגון הנסיעה, תדירות הנסיעה, סוג האירוח, שביעות רצון מן הביקור והוצאה ממוצעת לתייר ולפי ארצות מגורים נבחרות 11. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
התנועה בגבולות של ישראלים   Zip
יציאות לחו"ל וחזרות של ישראלים, לפי אופן מעבר 12. Excel
יציאות של ישראלים לחו"ל, לפי אופן מעבר ותחנות גבול 13. Excel
יציאות של ישראלים לחו"ל, לפי קבוצת גיל 14. Excel
חזרות של ישראלים מחו"ל, לפי משך השהייה בחו"ל 15. Excel
יציאות של ישראלים לחו"ל, לפי גיל, מין ואופן מעבר 16. Excel
חזרות של ישראלים מחו"ל, לפי אופן מעבר ותחנות גבול 17. Excel
חזרות של ישראלים מחו"ל, לפי גיל, מין ואופן מעבר 18. Excel
חזרות של ישראלים, לפי משך השהייה בחו"ל ואופן מעבר 19. Excel
משך השהייה של ישראלים בחו"ל, לפי אופן מעבר 20. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
   תעופה  
תעופה   Zip
תנועה אווירית בין-לאומית (מטוסים שנחתו ונוסעים נכנסים ויוצאים), לפי השתייכות לאומית של חברת התעופה וסוג טיסה 21. Excel
תנועה אווירית בין-לאומית, לפי חברה וסוג טיסה 22. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
   הכנסות והוצאות במטבע חוץ  
הכנסות והוצאות במטבע חוץ   Zip
הכנסות מתיירות והוצאות של ישראלים היוצאים לחו"ל 23. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
   שירותי הארחה  
בתי מלון - סיכום   Zip
כל בתי המלון, חדרים, מיטות, אורחים, לינות ותפוסה 24. Excel
מלונות תיירות וחדרים, לפי מחוז, ונפות ויישובים נבחרים 25. Excel
מלונות תיירות וחדרים, לפי רמה וסוג ביישובים נבחרים 26. Excel
מלונות תיירות, חדרים, מיטות, שנת פתיחה, מאזן השינויים במספר המלונות, לפי רמה וסוג 27. Excel
מיטות, לינות ותפוסת מיטות בשירותי הארחה 28. Excel
לינות ותפוסה במלונות תיירות, לפי רמה וסוג 29. Excel
אורחים, לינות וממוצע לינות לאורח במלונות תיירות, לפי יבשת המגורים של האורחים ולפי רמה וסוג 30. Excel
התפלגות הלינות בבתי מלון ויחס לינות תיירים לכניסות תיירים, לפי יבשת המגורים של האורחים ולפי רמה וסוג 31. Excel
מלונות תיירות, חדרים, מיטות, אורחים, לינות ותפוסה, לפי יבשת המגורים של האורחים, ולפי מחוז ונפות נבחרות 32. Excel
לינות ותפוסה במלונות תיירות, לפי מחוז, ונפות ויישובים נבחרים 33. Excel
אורחים, לינות ותפוסה במלונות תיירות, לפי רמות עיקריות ביישובים נבחרים 34. Excel
התפלגות הלינות וממוצע לינות לאורח במלונות תיירות, לפי יבשת המגורים של האורחים ולפי מחוז, ונפות ויישובים נבחרים 35. Excel
אורחים, לינות ותפוסה במלונות תיירות, לפי יבשת המגורים של האורחים ולפי יישובים נבחרים 36. Excel
מלונות תיירות בקיבוצים ובמושבים, חדרים, מיטות, אורחים, לינות ותפוסה, לפי אזור 37. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
פדיון, תעסוקה ושכר - סיכום   Zip
פדיון, פדיון ממוצע ללינה, לחדר ולמשרה, משרות ושכר במלונות 38. Excel
פדיון - סך הכל ומתיירים, פדיון ממוצע ללינה, לחדר ולמשרה ושכר (ברוטו) כאחוז מהפדיון במלונות תיירות, לפי רמה וסוג, ובקיבוצים ובמושבים 39. Excel
פדיון - סך הכל ומתיירים, פדיון ממוצע ללינה, לחדר ולמשרה ושכר (ברוטו) כאחוז מהפדיון במלונות תיירות, לפי יישובים נבחרים 40. Excel
פדיון - סך הכל ומתיירים, פדיון ממוצע ללינה, לחדר ולמשרה ושכר (ברוטו) כאחוז מהפדיון במלונות תיירות ברמות הגבוהות, לפי יישובים נבחרים 41. Excel
משרות, משרות שכיר ומספר משרות ממוצע לחדר במלונות תיירות, לפי רמה וסוג, ובקיבוצים ובמושבים 42. Excel
משרות שכיר במלונות תיירות וברמות הגבוהות, לפי יישובים נבחרים 43. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
שירותי הארחה אחרים   Zip
אכסניות נוער ומספר מיטות, לפי מחוז, נפה ויישוב 44. Excel
לינות ותפוסת מיטות באכסניות נוער, לפי מחוז 45. Excel
לינות באכסניות נוער, לפי יבשת המגורים של האורחים 46. Excel
חדרים ומיטות באכסניות נוצריות, לפי יישוב 47. Excel
אירוח כפרי 48. Excel
אירוח כפרי פרטי 49. Excel
אירוח כפרי בקיבוצים ובמושבים שיתופיים, לפי מחוזות ונפות נבחרות 50. Excel
אכסניות בבתי ספר שדה, חדרים, מיטות, לינות ותפוסה, לפי מחוז 51. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
   מלונות - הכנסות, הוצאות ותוצר  
מלונות - הכנסות, הוצאות ותוצר   Zip
הכנסות, הוצאות ורווח במלונות תיירות 52. Excel
הכנסות, הוצאות ורווח במלונות תיירות, לפי רמה וסוג 53. Excel
הכנסות, תשומות קנויות, עלות עבודה, רווח ותוצר מקומי גולמי במלונות תיירות בממוצע לחדר, לפי רמה וסוג 54. Excel
הכנסות, תשומות קנויות, עלות עבודה, רווח ותוצר מקומי גולמי במלונות תיירות בממוצע ללינה, לפי רמה וסוג 55. Excel
הכנסות, הוצאות ורווח במלונות תיירות, לפי יישובים נבחרים 56. Excel
הכנסות, הוצאות ורווח במלונות תיירות, ממוצע לחדר וממוצע ללינה, לפי יישובים נבחרים 57. Excel
פירוט סעיפי ההכנסות במלונות תיירות, לפי רמה 58. Excel
פירוט סעיפי הוצאות עיקריות במלונות תיירות, לפי רמה וסוג 59. Excel
חשבון הייצור של מלונות התיירות, לפי רמה וסוג, במחירי בסיס, מיליוני ש"ח 60. Excel
חשבון הייצור של מלונות התיירות, לפי רמה וסוג, במחירי בסיס, אחוזים 61. Excel
חשבון הייצור של מלונות התיירות, לפי רמה וסוג, במחירי בסיס, ממוצע לחדר וללינה 62. Excel
חשבון הייצור של מלונות התיירות, לפי יישובים נבחרים, במחירי בסיס, מיליוני ש"ח 63. Excel
חשבון הייצור של מלונות התיירות, לפי יישובים נבחרים, במחירי בסיס, אחוזים 64. Excel
חשבון הייצור של מלונות התיירות, לפי יישובים נבחרים, במחירי בסיס, ממוצע לחדר וללינה 65. Excel
חשבון הייצור של מלונות התיירות, לפי אחוז תפוסת חדרים, במחירי בסיס, מיליוני ש"ח 66. Excel
חשבון הייצור של מלונות התיירות, לפי אחוז תפוסת חדרים, במחירי בסיס, ממוצע לחדר וללינה 67. Excel
חשבון הייצור של מלונות התיירות, לפי מספר החדרים במלון, במחירי בסיס, מיליוני ש"ח 68. Excel
חשבון הייצור של מלונות התיירות, לפי מספר החדרים במלון, במחירי בסיס, ממוצע לחדר וללינה 69. Excel
חשבון הייצור של מלונות תיירות ברמות I ו-II, לפי יישובים נבחרים, במחירי בסיס, מיליוני ש"ח 70. Excel
חשבון הייצור של מלונות תיירות ברמות I ו-II, לפי יישובים נבחרים, במחירי בסיס, אחוזים 71. Excel
חשבון הייצור של מלונות תיירות ברמות I ו-II, לפי יישובים נבחרים, במחירי בסיס, ממוצע לחדר וללינה 72. Excel
חשבון הייצור של מלונות תיירות ברמות I ו-II, לפי אחוז תפוסת חדרים, במחירי בסיס, מיליוני ש"ח 73. Excel
חשבון הייצור של מלונות תיירות ברמות I ו-II, לפי אחוז תפוסת חדרים, במחירי בסיס, ממוצע לחדר וללינה 74. Excel
חשבון הייצור של מלונות תיירות ברמות I ו-II, לפי מספר החדרים במלון, במחירי בסיס, מיליוני ש"ח 75. Excel
חשבון הייצור של מלונות תיירות ברמות I ו-II, לפי מספר החדרים במלון, במחירי בסיס, ממוצע לחדר וללינה 76. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
   שונות  
שונות   Zip
גורמים כוללים (גורמים עונתיים וגורמי התאמה מראש) של כניסות תיירים, יציאות לחו"ל של ישראלים ולינות בבתי מלון 77. Excel
אומדנים כלכליים של תיירות 78. Excel
הכנסות באתרי רשות הטבע והגנים, לפי סוג האתר 79. Excel
ביקורים באתרי רשות הטבע והגנים, לפי אתר ומחוז 80. Excel
ביקורים באתרי רשות הטבע והגנים, לפי סוג האתר 81. Excel
יציאות לנופש או לטיול בארץ ובחו"ל, של ישראלים בני 20 ומעלה, לפי תכונות נבחרות 82. Excel
מוזאונים מוכרים, מספר תערוכות, שטח ומספר המבקרים, לפי סוג מוזאון 83. Excel
מספר מבקרים במוזאונים מוכרים, לפי סוג מוזאון 84. Excel
מספר מבקרים במוזאונים מוכרים, לפי אזור גאוגרפי 85. Excel
מענקים ממשלתיים והשקעות בענפי התיירות 86. Excel
מורי דרך מורשים 87. Excel
כנסים ותערוכות בין-לאומיים ומספר המשתתפים מחו"ל, לפי חודש פתיחה ונושא הכנס 88. Excel
כנסים ותערוכות בין-לאומיים, לפי מיקום הכנס 89. Excel
מסיימי בתי ספר למלונאות, לפי מקצוע 90. Excel
חנויות רשומות לתיירים, לפי סוג חנות ויישוב 91. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
   התיירות הבין-לאומית  
התיירות הבין-לאומית   Zip
תיירות בין-לאומית, לפי אזורים 92. Excel
הכנסות מתיירות בין-לאומית, לפי אזורים 93. Excel
10 המדינות המובילות בעולם בכניסות תיירים ובהכנסות מתיירות 94. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
עובדי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שהשתתפו בהכנת הפרסום   Word
ISSN 0333-6204
מנוע חיפוש
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
UNDATA
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©