הסקר החברתי    Social Survey
2009 
פרסום מספר: 1433
פורסם: 04/12/2011  
לפרסומים אחרונים בנושא חיפוש במאגר הפרסומיםחיפוש במאגר הפרסומים
גרסה  להדפסה גרסה להדפסה
הקדמה
מ ב ו א - כללי, ממצאים עיקריים, הגדרות והסברים, שיטות הסקר
מעבר על    
ל ו ח ו ת    
מעבר אללוחות גרעין    
מעבר אללוחות הנושא השנתי - דתיות ומסורת, ומשפחתיות    
מעבר אלנ ס פ ח - שאלון הסקר החברתי 2009    
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
הקדמה
מ ב ו א - כללי, ממצאים עיקריים, הגדרות והסברים, שיטות הסקר
 
הקדמה   Word
מ ב ו א   Word
הסקר החברתי 2009: שיעורי השבה ואי-השבה   Excel
סימנים מיוחדים בלוחות   Word
   ל ו ח ו ת  
לוחות גרעין   Zip
בני 20 ומעלה, לפי שביעות רצון וציפיות לעתיד מהחיים ומהמצב הכלכלי, ולפי תכונות נבחרות, 2009 1. Excel
בני 20 ומעלה, לפי מצב כלכלי ולפי תכונות נבחרות, 2009 2. Excel
בני 20 ומעלה, לפי שביעות רצון מדירת המגורים ומאזור המגורים, ולפי תכונות נבחרות, 2009 3. Excel
בני 20 ומעלה, לפי תפיסת מצב הבריאות והתפקוד ולפי תכונות נבחרות, 2009 4. Excel
בני 20 ומעלה, לפי שימוש במחשב ובאינטרנט ולפי תכונות נבחרות, 2009 5. Excel
בני 20 ומעלה, לפי השתתפות בכוח העבודה ולפי תכונות נבחרות, 2009 6. Excel
מועסקים בני 20 ומעלה, לפי מיקום גאוגרפי של מקום העבודה העיקרי, ולפי תכונות נבחרות, 2009 7. Excel
מועסקים בני 20 ומעלה, לפי מעמד בעבודה, עמדות ביחס לעבודה ולפי תכונות נבחרות, 2009 8. Excel
בני 20 ומעלה, לפי תדירות הקשר עם חברים ותחושת בדידות ולפי תכונות נבחרות, 2009 9. Excel
בני 20 ומעלה שעסקו בפעילות התנדבותית, לפי מאפייני הפעילות ההתנדבותית ולפי תכונות נבחרות, 2009 10. Excel
בני 20 ומעלה שתרמו כסף, לפי יעד התרומה, סכום התרומה ולפי תכונות נבחרות, 2009 11. Excel
בני 20 ומעלה נפגעי עבריינות ב-12 החודשים שקדמו לריאיון, לפי סוג עברה ולפי תכונות נבחרות, 2009 12. Excel
בני 20 ומעלה, לפי רמת דתיות ולפי תכונות נבחרות, 2009 13. Excel
בני 20 ומעלה, לפי הערכה עצמית של רמת השליטה בשפה העברית ולפי תכונות נבחרות, 2009 14. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
לוחות הנושא השנתי - דתיות ומסורת, ומשפחתיות   Zip
יהודים בני 20 ומעלה, לפי מידת הדתיות של הבית שבו גדלו ולפי תכונות נבחרות, 2009 15. Excel
יהודים בני 20 ומעלה, לפי שינויים במידת הדתיות במהלך החיים ולפי תכונות נבחרות, 2009 16. Excel
יהודים בני 20 ומעלה, לפי רמת הידיעות בנושאי דת ומסורת, השתתפות במסגרות לימוד בנושאים אלה ולפי תכונות נבחרות, 2009 17. Excel
יהודים מסורתיים וחילוניים בני 20 ומעלה, לפי שמירה על מצוות ועל מסורת יהודית ולפי תכונות נבחרות, 2009 18. Excel
יהודים מסורתיים וחילוניים בני 20 ומעלה, לפי אופן הבילוי בשבת ולפי תכונות נבחרות, 2009 19. Excel
יהודים בני 20 ומעלה, לפי עמדות לגבי צביון השבת ולפי תכונות נבחרות, 2009 20. Excel
יהודים דתיים, מסורתיים וחילוניים בני 20 ומעלה, לפי עמדות ביחס לחשיבות קיום טקסי מעגל החיים ולפי תכונות נבחרות, 2009 21. Excel
יהודים בני 20 ומעלה, לפי תדירות ביקורים בבית כנסת, שביעות רצון משירותי דת ולפי תכונות נבחרות, 2009 22. Excel
יהודים בני 20 ומעלה, לפי עמדות ביחס למידת הדתיות של אזור המגורים ולפי תכונות נבחרות, 2009 23. Excel
יהודים בני 20 ומעלה, לפי שמירה על מסורת יהודית ולפי תכונות נבחרות, 2009 24. Excel
יהודים בני 20 ומעלה, לפי עמדות בנושאי דת ומדינה ולפי תכונות נבחרות, 2009 25. Excel
יהודים בני 20 ומעלה, לפי הערכת היחסים בין דתיים לחילוניים בישראל ולפי תכונות נבחרות, 2009 26. Excel
מוסלמים בני 20 ומעלה, לפי מידת הדתיות של הבית שבו גדלו ולפי תכונות נבחרות, 2009 27. Excel
מוסלמים בני 20 ומעלה, לפי שינויים במידת הדתיות במהלך החיים ולפי תכונות נבחרות, 2009 28. Excel
מוסלמים בני 20 ומעלה, לפי רמת הידיעות בנושאי דת ומסורת, השתתפות במסגרות לימוד בנושאים אלה ולפי תכונות נבחרות, 2009 29. Excel
מוסלמים בני 20 ומעלה, לפי עמדות ביחס לחשיבות קיום טקסי מעגל החיים ולפי תכונות נבחרות, 2009 30. Excel
מוסלמים בני 20 ומעלה, לפי מנהגים דתיים, תדירות ביקורים במסגד, שביעות רצון משירותי דת ולפי תכונות נבחרות, 2009 31. Excel
מוסלמים בני 20 ומעלה, לפי עמדות ביחס למידת הדתיות של אזור המגורים ולפי תכונות נבחרות, 2009 32. Excel
מוסלמים בני 20 ומעלה, לפי שמירה על מסורת דתית ולפי תכונות נבחרות, 2009 33. Excel
מוסלמים בני 20 ומעלה, לפי עמדות בנושאי דת ומדינה ולפי תכונות נבחרות, 2009 34. Excel
בני 20 ומעלה, לפי קשרים עם בני משפחה ולפי תכונות נבחרות, 2009 35. Excel
בני 20 ומעלה, שיש להם הורה שחי בארץ ושאינו גר אתם, לפי עזרה הדדית ולפי תכונות נבחרות, 2009 36. Excel
בני 40 ומעלה, שיש להם ילדים ושהילדים אינם גרים אתם, לפי עזרה הדדית ולפי תכונות נבחרות, 2009 37. Excel
בני 20 ומעלה, לפי מי שממנו יקבלו תמיכה בעניינים אישיים או בעניינים משפחתיים, ולפי תכונות נבחרות, 2009 38. Excel
בני 20 ומעלה, לפי מי שממנו יקבלו תמיכה במקרה של מחלה ולפי תכונות נבחרות, 2009 39. Excel
בני 20 ומעלה, לפי מי שממנו יקבלו תמיכה רגשית במקרה הצורך ולפי תכונות נבחרות, 2009 40. Excel
בני 20 ומעלה, לפי מי שממנו יקבלו תמיכה כספית במקרה הצורך ולפי תכונות נבחרות, 2009 41. Excel
בני 20 ומעלה שחוו בעיות בחיי המשפחה, לפי תכונות נבחרות, 2009 42. Excel
נשואים בני 20 ומעלה, לפי חלוקת תפקידים בבית ולפי תכונות נבחרות, 2009 43. Excel
בני 20 ומעלה, לפי הקדשת זמן לבילוי עם בני המשפחה, איזון בין עבודה ומשפחה ולפי תכונות נבחרות, 2009 44. Excel
בני 20 ומעלה, לפי עמדות ביחס לגורמים החשובים להצלחה של קשר זוגי ולפי תכונות נבחרות, 2009 45. Excel
בני 20 ומעלה, לפי עמדות ביחס לגיל הרצוי להקמת משפחה ולפי תכונות נבחרות, 2009 46. Excel
בני 20 ומעלה, לפי עמדות ביחס למספר הילדים הרצוי למשפחה והגורמים המשפיעים על כך, ולפי תכונות נבחרות, 2009 47. Excel
בני 20 ומעלה, לפי עמדות בנושאים הקשורים למשפחה ולפי תכונות נבחרות, 2009 48. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
נ ס פ ח - שאלון הסקר החברתי 2009   Zip
שאלון הסקר החברתי 2009   Word
חזרה לתוכן הפרסום
עובדי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שלקחו חלק בהכנת הפרסום   Word
ISSN 1565-9356
מנוע חיפוש
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
UNDATA
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©