הסקר החברתי    Social Survey
2012 
פרסום מספר: 1555
פורסם: 01/07/2014  
לפרסומים אחרונים בנושא חיפוש במאגר הפרסומיםחיפוש במאגר הפרסומים
גרסה  להדפסה גרסה להדפסה
הקדמה
מ ב ו א
    כללי
    ממצאים עיקריים
    מונחים, הגדרות והסברים
    שיטות הסקר
הסקר החברתי 2012: שיעורי השבה ואי-השבה
הערות הסבר
מעבר על    
ל ו ח ו ת    
מעבר אללוחות רב-שנתיים    
מעבר אללוחות גרעין    
מעבר אללוחות הנושא השנתי - הסדרי פנסיה ופרישה    
מעבר אללוחות הנושא השנתי - התארגנויות עובדים    
מעבר אלנ ס פ ח - שאלון הסקר החברתי 2012    
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
הקדמה
מ ב ו א
    כללי
    ממצאים עיקריים
    מונחים, הגדרות והסברים
    שיטות הסקר
הסקר החברתי 2012: שיעורי השבה ואי-השבה
הערות הסבר
 
הקדמה   Word
מ ב ו א   Word
הסקר החברתי 2012: שיעורי השבה ואי-השבה   Excel
הערות הסבר   Word
   ל ו ח ו ת  
לוחות רב-שנתיים   Zip
בני 20 ומעלה, לפי תכונות נבחרות, 2012-2002 א. Excel
בני 20 ומעלה, לפי שביעות רצון ותכונות נבחרות, 2012-2002 ב. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
לוחות גרעין   Zip
בני 20 ומעלה, לפי שביעות רצון מהחיים ומהמצב הכלכלי וציפיות לעתיד ולפי תכונות נבחרות, 2012 1. Excel
בני 20 ומעלה, לפי מצב כלכלי ולפי תכונות נבחרות, 2012 2. Excel
בני 20 ומעלה, לפי שביעות רצון מדירת המגורים ומאזור המגורים ולפי תכונות נבחרות, 2012 3. Excel
בני 20 ומעלה, לפי הערכה עצמית של מצב הבריאות, בעיה בריאותית ולפי תכונות נבחרות, 2012 4. Excel
בני 20 ומעלה, לפי שימוש במחשב ובאינטרנט ולפי תכונות נבחרות, 2012 5. Excel
בני 20 ומעלה, לפי השתתפות בכוח העבודה ולפי תכונות נבחרות, 2012 6. Excel
מועסקים בני 20 ומעלה, לפי מיקום גאוגרפי של מקום העבודה העיקרי ולפי תכונות נבחרות, 2012 7. Excel
מועסקים בני 20 ומעלה, לפי מעמד בעבודה, עמדות כלפי עבודה ולפי תכונות נבחרות, 2012 8. Excel
בני 20 ומעלה, לפי שביעות רצון מהקשר עם משפחה, תדירות הקשר עם חברים, תחושת בדידות ולפי תכונות נבחרות, 2012 9. Excel
בני 20 ומעלה שעסקו בפעילות התנדבותית, לפי מאפייני הפעילות ולפי תכונות נבחרות, 2012 10. Excel
בני 20 ומעלה שתרמו כסף, לפי יעד התרומה, סכום התרומה ולפי תכונות נבחרות, 2012 11. Excel
בני 20 ומעלה נפגעי עבריינות ב-12 החודשים האחרונים, לפי סוג עברה ולפי תכונות נבחרות, 2012 12. Excel
בני 20 ומעלה, לפי רמת דתיות ולפי תכונות נבחרות, 2012 13. Excel
בני 20 ומעלה, לפי הערכה עצמית של רמת השליטה בשפה העברית ולפי תכונות נבחרות, 2012 14. Excel
בני 20 ומעלה, לפי מוגבלות וקושי בתפקוד יומיומי ולפי תכונות נבחרות, 2012 15. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
לוחות הנושא השנתי - הסדרי פנסיה ופרישה   Zip
בני 20 ומעלה ומהם בעלי הסדר פנסיה, לפי מצב תעסוקה ולפי תכונות נבחרות, 2012 16. Excel
בני 20 ומעלה ומהם בעלי הסדר פנסיה, לפי סוג הסדר ולפי תכונות נבחרות, 2012 17. Excel
בני 20 ומעלה ומהם בעלי הסדר פנסיה, לפי תנאי ההסדר, אופן קבלת כספי הפנסיה ולפי תכונות נבחרות, 2012 18. Excel
בני 20 ומעלה ומהם בעלי הסדר פנסיה, לפי מידת הידע על תנאי ההסדר ולפי תכונות נבחרות, 2012 19. Excel
בני 20 ומעלה בעלי הסדר פנסיה, לפי שביעות רצון מהסדר הפנסיה, דאגה לביטחון הכספים בהסדר הפנסיה ולפי תכונות נבחרות, 2012 20. Excel
בני 20 ומעלה בעלי הסדר פנסיה, לפי קבלת דיווח על הסדר הפנסיה, מעבר בין הסדרי פנסיה ולפי תכונות נבחרות, 2012 21. Excel
בני 20 ומעלה ומהם חסרי הסדר פנסיה, לפי הערכת מקורות הקיום לאחר גיל פרישה, ולפי תכונות נבחרות, 2012 22. Excel
בני 20 ומעלה מועסקים ומהם בעלי הסדר פנסיה, לפי סוג הסדר ולפי תכונות נבחרות, 2012 23. Excel
בני 20 ומעלה מועסקים, לפי גיל פרישה צפוי, עמדות כלפי גיל פרישה ולפי תכונות נבחרות, 2012 24. Excel
בני 20 ומעלה מועסקים ומהם בעלי הסדר פנסיה, לפי שביעות רצון מהסדר הפנסיה, דאגה לביטחון הכספים בהסדר הפנסיה, מעבר בין הסדרי פנסיה, ולפי תכונות נבחרות, 2012 25. Excel
בני 20 ומעלה מועסקים ומהם בעלי הסדר פנסיה, לפי מידת הידע על תנאי ההסדר ולפי תכונות נבחרות, 2012 26. Excel
בני 60 ומעלה שאינם בכוח העבודה ומהם בעלי הסדר פנסיה, לפי סוג ההסדר, שביעות רצון מההסדר ולפי תכונות נבחרות, 2012 27. Excel
בני 60 ומעלה שאינם בכוח העבודה, בעלי הסדר פנסיה, לפי מידת הידע על תנאי ההסדר, סכום הקצבה ולפי תכונות נבחרות, 2012 28. Excel
בני 60 ומעלה בפנסיה, שאינם בכוח העבודה ומהם חסרי הסדר פנסיה, לפי מקורות קיום לאחר גיל פרישה ולפי תכונות נבחרות, 2012 29. Excel
בני 60 ומעלה בפנסיה, שאינם בכוח העבודה ומהם בעלי הסדר פנסיה, לפי סיבות ליציאה לפנסיה ולפי תכונות נבחרות, 2012 30. Excel
בני 60 ומעלה בפנסיה, שאינם בכוח העבודה ומהם בעלי הסדר פנסיה, לפי תהליך הפרישה ורמת חיים לאחר הפרישה, ולפי תכונות נבחרות, 2012 31. Excel
בני 60 ומעלה בפנסיה, שאינם בכוח העבודה, לפי אורח חיים לאחר פרישה ולפי תכונות נבחרות, 2012 32. Excel
בני 60 ומעלה בפנסיה, שאינם בכוח העבודה, לפי ניהול הכספים והוצאות כספיות לאחר פרישה, ולפי תכונות נבחרות, 2012 33. Excel
בני 60 ומעלה בפנסיה, שאינם בכוח העבודה, לפי יחסים עם בני משפחה וחברים ולפי תכונות נבחרות, 2012 34. Excel
בני 20 ומעלה, לפי עמדות כלפי להסדרי פנסיה ופרישה מעבודה, ולפי תכונות נבחרות, 2012 35. Excel
בני 20 ומעלה, לפי עמדות כלפי להיבטים שונים בתחום הפנסיה, ולפי תכונות נבחרות, 2012 36. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
לוחות הנושא השנתי - התארגנויות עובדים   Zip
בני 20 ומעלה שכירים ומהם חברים בארגון עובדים, לפי ארגון העובדים, שביעות רצון מפעילות ארגון העובדים ולפי תכונות נבחרות, 2012 37. Excel
בני 20 ומעלה שכירים ומהם חברים בארגון עובדים, לפי עמדות כלפי פעילות של ארגון העובדים ולפי תכונות נבחרות, 2012 38. Excel
בני 20 ומעלה שכירים ומהם שאינם חברים בארגון עובדים, לפי סיבות לאי-חברות בארגון עובדים ולפי תכונות נבחרות, 2012 39. Excel
בני 20 ומעלה שכירים, לפי סוג חוזה העסקה, שביעות רצון מהחוזה, התנהלות במקרה של הפרת זכויות ולפי תכונות נבחרות, 2012 40. Excel
בני 20 ומעלה שכירים, לפי חברות בוועד עובדים, שביעות רצון מהוועד, הערכת פעילות ועד העובדים ולפי תכונות נבחרות, 2012 41. Excel
בני 20 ומעלה, לפי עמדות כלפי ארגוני עובדים ולפי תכונות נבחרות, 2012 42. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
נ ס פ ח - שאלון הסקר החברתי 2012   Zip
שאלון הסקר החברתי 2012   Word
חזרה לתוכן הפרסום
עובדי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שהשתתפו בהכנת הפרסום   Word
ISSN 1565-9356
מנוע חיפוש
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
UNDATA
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©