הסקר החברתי    Social Survey
2018 
פרסום מספר: 1788
פורסם: 11/06/2020  
לפרסומים אחרונים בנושא חיפוש במאגר הפרסומיםחיפוש במאגר הפרסומים
גרסה  להדפסה גרסה להדפסה
הקדמה
מבוא
    כללי
    ממצאים עיקריים
    מונחים, הגדרות והסברים
    שיטת הסקר
הסקר החברתי 2018: שיעורי השבה ושיעורי אי-השבה, לפי סיבה
הערות הסבר וסימנים מיוחדים בלוחות
מעבר על    
לוחות    
מעבר אללוחות רב-שנתיים, 2018-2002    
מעבר אללוחות גרעין, 2018    
מעבר אללוחות הנושא השנתי - מוביליות חברתית, 2018    
מעבר אלנספח - שאלון הסקר החברתי 2018    
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
הקדמה
מבוא
    כללי
    ממצאים עיקריים
    מונחים, הגדרות והסברים
    שיטת הסקר
הסקר החברתי 2018: שיעורי השבה ושיעורי אי-השבה, לפי סיבה
הערות הסבר וסימנים מיוחדים בלוחות
 
הקדמה   Word
מבוא   Word
הסקר החברתי 2018: שיעורי השבה ושיעורי אי-השבה, לפי סיבה   Excel
הערות הסבר וסימנים מיוחדים בלוחות   Word
   לוחות  
לוחות רב-שנתיים, 2018-2002   Zip
בני 20 ומעלה, לפי תכונות נבחרות א. Excel
בני 20 ומעלה, לפי שביעות רצון ותכונות נבחרות ב. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
לוחות גרעין, 2018   Zip
בני 20 ומעלה, לפי שביעות רצון מהחיים ומהמצב הכלכלי והערכתם בעתיד ולפי תכונות נבחרות 1. Excel
בני 20 ומעלה, לפי מצב כלכלי ויציאה לנופש ולפי תכונות נבחרות 2. Excel
בני 20 ומעלה, לפי שביעות רצון מדירת המגורים ומאזור המגורים ולפי תכונות נבחרות 3. Excel
בני 20 ומעלה, לפי הערכה עצמית של מצב הבריאות ובעיה בריאותית או פיזית ולפי תכונות נבחרות 4. Excel
בני 20 ומעלה, לפי שימוש במחשב ובאינטרנט ולפי תכונות נבחרות 5. Excel
בני 20 ומעלה, לפי השתתפות בכוח העבודה ולפי תכונות נבחרות 6. Excel
מועסקים בני 20 ומעלה, לפי מקום העבודה העיקרי ולפי תכונות נבחרות 7. Excel
מועסקים בני 20 ומעלה, לפי מעמד בעבודה ועמדות בנושא עבודה ולפי תכונות נבחרות 8. Excel
בני 20 ומעלה, לפי קשר עם בני משפחה וחברים ותחושת בדידות ולפי תכונות נבחרות 9. Excel
בני 20 ומעלה שעסקו בפעילות התנדבותית, לפי מאפייני הפעילות ולפי תכונות נבחרות 10. Excel
בני 20 ומעלה שתרמו כסף, לפי יעד התרומה וסכום התרומה ולפי תכונות נבחרות 11. Excel
בני 20 ומעלה, לפי ויתורים מסיבות כלכליות והרגשת עוני ולפי תכונות נבחרות 12. Excel
בני 20 ומעלה, לפי מידת דתיות ולפי תכונות נבחרות 13. Excel
בני 20 ומעלה, לפי הערכה עצמית של רמת השליטה בעברית ולפי תכונות נבחרות 14. Excel
בני 20 ומעלה, לפי מוגבלות תפקודית חמורה ולפי תכונות נבחרות 15. Excel
בני 20 ומעלה, לפי הערכה עצמית של מצבים רגשיים ולפי תכונות נבחרות 16. Excel
בני 20 ומעלה, לפי אמון, תחושת אפליה ומעורבות אזרחית ולפי תכונות נבחרות 17. Excel
בני 20 ומעלה, לפי רישיון נהיגה ותדירות נהיגה בשבוע ולפי תכונות נבחרות 18. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
לוחות הנושא השנתי - מוביליות חברתית, 2018   Zip
בני 30 ומעלה, לפי מספר מקומות עבודה בעשר השנים האחרונות ולפי תכונות נבחרות 19. Excel
שכירים ועצמאים בני 30 ומעלה, לפי קידום במקום העבודה או גידול בהיקף העסקים ולפי תכונות נבחרות 20. Excel
שכירים בני 30 ומעלה, לפי קידום במקום העבודה ולפי תכונות נבחרות 21. Excel
שכירים בני 20 ומעלה, לפי סיבות לעלייה בשכר ולפי תכונות נבחרות 22. Excel
בני 30 ומעלה שעזבו מקום עבודה בעשר השנים האחרונות, לפי סיבת עזיבה ולפי תכונות נבחרות 23. Excel
מועסקים בני 30 ומעלה שעבדו בשני מקומות עבודה לפחות בעשר השנים האחרונות - השוואה בין מקום העבודה הנוכחי למקום העבודה הקודם, לפי תכונות נבחרות 24. Excel
שכירים בני 30 ומעלה, לפי סיבות לעבודה כשכירים ולא כעצמאים ולפי תכונות נבחרות 25. Excel
בני 20 ומעלה, לפי השכלת האב והאם ולפי תכונות נבחרות 26. Excel
בני 20 ומעלה, לפי גיל בנישואין ראשונים ולפי תכונות נבחרות 27. Excel
בני 20 ומעלה, לפי עמדתם בנוגע לגיל הרצוי להקמת משפחה ולפי תכונות נבחרות 28. Excel
בני 20 ומעלה שנולדו להם ילדים, לפי גיל בלידת הילד הראשון ולפי תכונות נבחרות 29. Excel
בני 20 ומעלה, לפי עמדתם בנוגע למספר הילדים הרצוי במשפחה ולפי תכונות נבחרות 30. Excel
בני 20 ומעלה, לפי שינויים ביישוב המגורים ולפי תכונות נבחרות 31. Excel
יהודים בני 20 ומעלה, לפי שינויים במידת הדתיות במהלך חייהם ולפי תכונות נבחרות 32. Excel
בני 20 ומעלה, לפי עמדתם בנוגע לקבוצת האוכלוסייה הראויה להעדפה מתקנת ולפי תכונות נבחרות 33. Excel
בני 20 ומעלה, לפי עמדתם בנוגע לפעולה העיקרית שהמדינה צריכה לעשות כדי לצמצם את הפערים בחברה, ולפי תכונות נבחרות 34. Excel
בני 20 ומעלה, לפי עמדתם בנוגע לגורמים המשפיעים ביותר על מעמדו של אדם בחברה הישראלית, ולפי תכונות נבחרות 35. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
נספח - שאלון הסקר החברתי 2018   Zip
שאלון הסקר החברתי 2018   Word
חזרה לתוכן הפרסום
עובדי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שהשתתפו בהכנת הפרסום   Word
ISSN 1565-9356
מנוע חיפוש
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
UNDATA
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©