דמוגרפיה של עסקים
מקבץ נתונים סטטיסטיים ממרשם העסקים
2018-2011 
פרסום מספר: 1791
פורסם: 08/07/2020  
לפרסומים אחרונים בנושא חיפוש במאגר הפרסומיםחיפוש במאגר הפרסומים
EnglishEnglish גרסה  להדפסה גרסה להדפסה
הקדמה
מבוא - כללי
ממצאים עיקריים
מונחים, הגדרות והסברים
שיטות
הערות הסבר
מעבר על    
לוחות    
מעבר אל2018    
מעבר אל2017    
מעבר אל2016    
מעבר אל2015    
מעבר אל2014    
מעבר אל2013    
מעבר אל2012    
מעבר אל2011    
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
הקדמה
מבוא - כללי
ממצאים עיקריים
מונחים, הגדרות והסברים
שיטות
הערות הסבר
 
הקדמה   Word
מבוא   Word
הערות הסבר   Word
   לוחות  
2018   Zip
עסקים פעילים, לפי ענף כלכלי (סדר) וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) של שכירים ישראלים וזרים למעסיק 1. Excel
מעסיקים, לפי ענף כלכלי וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) של שכירים ישראלים למעסיק 2. Excel
מעסיקים, לפי ענף כלכלי וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) של שכירים זרים למעסיק 3. Excel
עסקים פעילים, לפי ענף כלכלי ראשי וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) של שכירים ישראלים וזרים למעסיק 4. Excel
עסקים פעילים, לפי מחוז וענף כלכלי 5. Excel
משרות שכיר של ישראלים וזרים, לפי ענף כלכלי (סדר) וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) למעסיק 6. Excel
משרות שכיר של ישראלים, לפי ענף כלכלי וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) למעסיק 7. Excel
משרות שכיר של זרים, לפי ענף כלכלי וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) למעסיק 8. Excel
משרות שכיר של ישראלים וזרים, לפי ענף כלכלי ראשי וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) למעסיק 9. Excel
שכר שנתי ממוצע למשרות שכיר של ישראלים וזרים, לפי ענף כלכלי וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) למעסיק 10. Excel
שכר שנתי ממוצע למשרות שכיר של ישראלים, לפי ענף כלכלי וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) למעסיק 11. Excel
שכר שנתי ממוצע למשרות שכיר של זרים, לפי ענף כלכלי וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) למעסיק 12. Excel
עסקים שנולדו, לפי ענף כלכלי וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) למעסיק 13. Excel
משרות שכיר שנוספו בעקבות עסקים שנולדו, לפי ענף כלכלי וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) למעסיק 14. Excel
עסקים שנולדו, לפי מחוז וענף כלכלי 15. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
2017   Zip
עסקים פעילים, לפי ענף כלכלי (סדר) וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) של שכירים ישראלים וזרים למעסיק 1. Excel
מעסיקים, לפי ענף כלכלי וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) של שכירים ישראלים למעסיק 2. Excel
מעסיקים, לפי ענף כלכלי וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) של שכירים זרים למעסיק 3. Excel
עסקים פעילים, לפי ענף כלכלי ראשי וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) של שכירים ישראלים וזרים למעסיק 4. Excel
עסקים פעילים, לפי מחוז וענף כלכלי 5. Excel
משרות שכיר של ישראלים וזרים, לפי ענף כלכלי (סדר) וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) למעסיק 6. Excel
משרות שכיר של ישראלים, לפי ענף כלכלי וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) למעסיק 7. Excel
משרות שכיר של זרים, לפי ענף כלכלי וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) למעסיק 8. Excel
משרות שכיר של ישראלים וזרים, לפי ענף כלכלי ראשי וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) למעסיק 9. Excel
שכר שנתי ממוצע למשרות שכיר של ישראלים וזרים, לפי ענף כלכלי וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) למעסיק 10. Excel
שכר שנתי ממוצע למשרות שכיר של ישראלים, לפי ענף כלכלי וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) למעסיק 11. Excel
שכר שנתי ממוצע למשרות שכיר של זרים, לפי ענף כלכלי וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) למעסיק 12. Excel
עסקים שנולדו, לפי ענף כלכלי וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) למעסיק 13. Excel
משרות שכיר שנוספו בעקבות עסקים שנולדו, לפי ענף כלכלי וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) למעסיק 14. Excel
עסקים שנולדו, לפי מחוז וענף כלכלי 15. Excel
שיעור הישרדות של עסקים שנולדו בשנת 2017, לפי ענף כלכלי 16. Excel
הישרדות של עסקים שנולדו בשנת 2017, לפי ענף כלכלי וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) למעסיק - שרדו שנה אחת 17א. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
2016   Zip
עסקים פעילים, לפי ענף כלכלי (סדר) וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) של שכירים ישראלים וזרים למעסיק 1. Excel
מעסיקים, לפי ענף כלכלי וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) של שכירים ישראלים למעסיק 2. Excel
מעסיקים, לפי ענף כלכלי וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) של שכירים זרים למעסיק 3. Excel
עסקים פעילים, לפי ענף כלכלי ראשי וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) של שכירים ישראלים וזרים למעסיק 4. Excel
עסקים פעילים, לפי מחוז וענף כלכלי 5. Excel
משרות שכיר של ישראלים וזרים, לפי ענף כלכלי (סדר) וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) למעסיק 6. Excel
משרות שכיר של ישראלים, לפי ענף כלכלי וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) למעסיק 7. Excel
משרות שכיר של זרים, לפי ענף כלכלי וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) למעסיק 8. Excel
משרות שכיר של ישראלים וזרים, לפי ענף כלכלי ראשי וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) למעסיק 9. Excel
שכר שנתי ממוצע למשרות שכיר של ישראלים וזרים, לפי ענף כלכלי וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) למעסיק 10. Excel
שכר שנתי ממוצע למשרות שכיר של ישראלים, לפי ענף כלכלי וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) למעסיק 11. Excel
שכר שנתי ממוצע למשרות שכיר של זרים, לפי ענף כלכלי וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) למעסיק 12. Excel
תוספת עסקים בעקבות עסקים שנולדו לעומת עסקים שלא שרדו, לפי ענף כלכלי וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) למעסיק 13. Excel
תוספת משרות שכיר בעקבות עסקים שנולדו לעומת עסקים שלא שרדו, לפי ענף כלכלי וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) למעסיק 14. Excel
עסקים שנולדו, לפי מחוז וענף כלכלי 15. Excel
שיעור הישרדות של עסקים שנולדו בשנת 2016, לפי ענף כלכלי 16. Excel
הישרדות של עסקים שנולדו בשנת 2016, לפי ענף כלכלי וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) למעסיק - שרדו שנה אחת 17א. Excel
הישרדות של עסקים שנולדו בשנת 2016, לפי ענף כלכלי וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) למעסיק - שרדו שנתיים 17ב. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
2015   Zip
עסקים פעילים, לפי ענף כלכלי (סדר) וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) של שכירים ישראלים וזרים למעסיק 1. Excel
מעסיקים, לפי ענף כלכלי וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) של שכירים ישראלים למעסיק 2. Excel
מעסיקים, לפי ענף כלכלי וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) של שכירים זרים למעסיק 3. Excel
עסקים פעילים, לפי ענף כלכלי ראשי וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) של שכירים ישראלים וזרים למעסיק 4. Excel
עסקים פעילים, לפי מחוז וענף כלכלי 5. Excel
משרות שכיר של ישראלים וזרים, לפי ענף כלכלי (סדר) וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) למעסיק 6. Excel
משרות שכיר של ישראלים, לפי ענף כלכלי וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) למעסיק 7. Excel
משרות שכיר של זרים, לפי ענף כלכלי וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) למעסיק 8. Excel
משרות שכיר של ישראלים וזרים, לפי ענף כלכלי ראשי וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) למעסיק 9. Excel
שכר שנתי ממוצע למשרות שכיר של ישראלים וזרים, לפי ענף כלכלי וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) למעסיק 10. Excel
שכר שנתי ממוצע למשרות שכיר של ישראלים, לפי ענף כלכלי וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) למעסיק 11. Excel
שכר שנתי ממוצע למשרות שכיר של זרים, לפי ענף כלכלי וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) למעסיק 12. Excel
תוספת עסקים בעקבות עסקים שנולדו לעומת עסקים שלא שרדו, לפי ענף כלכלי וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) למעסיק 13. Excel
תוספת משרות שכיר בעקבות עסקים שנולדו לעומת עסקים שלא שרדו, לפי ענף כלכלי וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) למעסיק 14. Excel
עסקים שנולדו ועסקים שלא שרדו, לפי מחוז וענף כלכלי 15. Excel
שיעור הישרדות של עסקים שנולדו בשנת 2015, לפי ענף כלכלי 16. Excel
הישרדות של עסקים שנולדו בשנת 2015, לפי ענף כלכלי וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) למעסיק - שרדו שנה אחת 17א. Excel
הישרדות של עסקים שנולדו בשנת 2015, לפי ענף כלכלי וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) למעסיק - שרדו שנתיים 17ב. Excel
הישרדות של עסקים שנולדו בשנת 2015, לפי ענף כלכלי וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) למעסיק - שרדו שלוש שנים 17ג. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
2014   Zip
עסקים פעילים, לפי ענף כלכלי (סדר) וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) של שכירים ישראלים וזרים למעסיק 1. Excel
מעסיקים, לפי ענף כלכלי וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) של שכירים ישראלים למעסיק 2. Excel
מעסיקים, לפי ענף כלכלי וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) של שכירים זרים למעסיק 3. Excel
עסקים פעילים, לפי ענף כלכלי ראשי וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) של שכירים ישראלים וזרים למעסיק 4. Excel
עסקים פעילים, לפי מחוז וענף כלכלי 5. Excel
משרות שכיר של ישראלים וזרים, לפי ענף כלכלי (סדר) וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) למעסיק 6. Excel
משרות שכיר של ישראלים, לפי ענף כלכלי וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) למעסיק 7. Excel
משרות שכיר של זרים, לפי ענף כלכלי וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) למעסיק 8. Excel
משרות שכיר של ישראלים וזרים, לפי ענף כלכלי ראשי וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) למעסיק 9. Excel
שכר שנתי ממוצע למשרות שכיר של ישראלים וזרים, לפי ענף כלכלי וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) למעסיק 10. Excel
שכר שנתי ממוצע למשרות שכיר של ישראלים, לפי ענף כלכלי וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) למעסיק 11. Excel
שכר שנתי ממוצע למשרות שכיר של זרים, לפי ענף כלכלי וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) למעסיק 12. Excel
תוספת עסקים בעקבות עסקים שנולדו לעומת עסקים שלא שרדו, לפי ענף כלכלי וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) למעסיק 13. Excel
תוספת משרות שכיר בעקבות עסקים שנולדו לעומת עסקים שלא שרדו, לפי ענף כלכלי וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) למעסיק 14. Excel
עסקים שנולדו ועסקים שלא שרדו, לפי מחוז וענף כלכלי 15. Excel
שיעור הישרדות של עסקים שנולדו בשנת 2014, לפי ענף כלכלי 16. Excel
הישרדות של עסקים שנולדו בשנת 2014, לפי ענף כלכלי וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) למעסיק - שרדו שנה אחת 17א. Excel
הישרדות של עסקים שנולדו בשנת 2014, לפי ענף כלכלי וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) למעסיק - שרדו שנתיים 17ב. Excel
הישרדות של עסקים שנולדו בשנת 2014, לפי ענף כלכלי וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) למעסיק - שרדו שלוש שנים 17ג. Excel
הישרדות של עסקים שנולדו בשנת 2014, לפי ענף כלכלי וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) למעסיק - שרדו ארבע שנים 17ד. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
2013   Zip
עסקים פעילים, לפי ענף כלכלי (סדר) וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) של שכירים ישראלים וזרים למעסיק 1. Excel
מעסיקים, לפי ענף כלכלי וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) של שכירים ישראלים למעסיק 2. Excel
מעסיקים, לפי ענף כלכלי וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) של שכירים זרים למעסיק 3. Excel
עסקים פעילים, לפי ענף כלכלי ראשי וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) של שכירים ישראלים וזרים למעסיק 4. Excel
עסקים פעילים, לפי מחוז וענף כלכלי 5. Excel
משרות שכיר של ישראלים וזרים, לפי ענף כלכלי (סדר) וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) למעסיק 6. Excel
משרות שכיר של ישראלים, לפי ענף כלכלי וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) למעסיק 7. Excel
משרות שכיר של זרים, לפי ענף כלכלי וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) למעסיק 8. Excel
משרות שכיר של ישראלים וזרים, לפי ענף כלכלי ראשי וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) למעסיק 9. Excel
שכר שנתי ממוצע למשרות שכיר של ישראלים וזרים, לפי ענף כלכלי וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) למעסיק 10. Excel
שכר שנתי ממוצע למשרות שכיר של ישראלים, לפי ענף כלכלי וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) למעסיק 11. Excel
שכר שנתי ממוצע למשרות שכיר של זרים, לפי ענף כלכלי וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) למעסיק 12. Excel
תוספת עסקים בעקבות עסקים שנולדו לעומת עסקים שלא שרדו, לפי ענף כלכלי וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) למעסיק 13. Excel
תוספת משרות שכיר בעקבות עסקים שנולדו לעומת עסקים שלא שרדו, לפי ענף כלכלי וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) למעסיק 14. Excel
עסקים שנולדו ועסקים שלא שרדו, לפי מחוז וענף כלכלי 15. Excel
שיעור הישרדות של עסקים שנולדו בשנת 2013, לפי ענף כלכלי 16. Excel
הישרדות של עסקים שנולדו בשנת 2013, לפי ענף כלכלי וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) למעסיק - שרדו שנה אחת 17א. Excel
הישרדות של עסקים שנולדו בשנת 2013, לפי ענף כלכלי וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) למעסיק - שרדו שנתיים 17ב. Excel
הישרדות של עסקים שנולדו בשנת 2013, לפי ענף כלכלי וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) למעסיק - שרדו שלוש שנים 17ג. Excel
הישרדות של עסקים שנולדו בשנת 2013, לפי ענף כלכלי וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) למעסיק - שרדו ארבע שנים 17ד. Excel
הישרדות של עסקים שנולדו בשנת 2013, לפי ענף כלכלי וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) למעסיק - שרדו חמש שנים 17ה. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
2012   Zip
עסקים פעילים, לפי ענף כלכלי (סדר) וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) של שכירים ישראלים וזרים למעסיק 1. Excel
מעסיקים, לפי ענף כלכלי וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) של שכירים ישראלים למעסיק 2. Excel
מעסיקים, לפי ענף כלכלי וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) של שכירים זרים למעסיק 3. Excel
עסקים פעילים, לפי ענף כלכלי ראשי וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) של שכירים ישראלים וזרים למעסיק 4. Excel
עסקים פעילים, לפי מחוז וענף כלכלי 5. Excel
משרות שכיר של ישראלים וזרים, לפי ענף כלכלי (סדר) וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) למעסיק 6. Excel
משרות שכיר של ישראלים, לפי ענף כלכלי וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) למעסיק 7. Excel
משרות שכיר של זרים, לפי ענף כלכלי וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) למעסיק 8. Excel
משרות שכיר של ישראלים וזרים, לפי ענף כלכלי ראשי וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) למעסיק 9. Excel
שכר שנתי ממוצע למשרות שכיר של ישראלים וזרים, לפי ענף כלכלי וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) למעסיק 10. Excel
שכר שנתי ממוצע למשרות שכיר של ישראלים, לפי ענף כלכלי וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) למעסיק 11. Excel
שכר שנתי ממוצע למשרות שכיר של זרים, לפי ענף כלכלי וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) למעסיק 12. Excel
תוספת עסקים בעקבות עסקים שנולדו לעומת עסקים שלא שרדו, לפי ענף כלכלי וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) למעסיק 13. Excel
תוספת משרות שכיר בעקבות עסקים שנולדו לעומת עסקים שלא שרדו, לפי ענף כלכלי וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) למעסיק 14. Excel
עסקים שנולדו ועסקים שלא שרדו, לפי מחוז וענף כלכלי 15. Excel
שיעור הישרדות של עסקים שנולדו בשנת 2012, לפי ענף כלכלי 16. Excel
הישרדות של עסקים שנולדו בשנת 2012, לפי ענף כלכלי וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) למעסיק - שרדו שנה אחת 17א. Excel
הישרדות של עסקים שנולדו בשנת 2012, לפי ענף כלכלי וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) למעסיק - שרדו שנתיים 17ב. Excel
הישרדות של עסקים שנולדו בשנת 2012, לפי ענף כלכלי וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) למעסיק - שרדו שלוש שנים 17ג. Excel
הישרדות של עסקים שנולדו בשנת 2012, לפי ענף כלכלי וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) למעסיק - שרדו ארבע שנים 17ד. Excel
הישרדות של עסקים שנולדו בשנת 2012, לפי ענף כלכלי וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) למעסיק - שרדו חמש שנים 17ה. Excel
הישרדות של עסקים שנולדו בשנת 2012, לפי ענף כלכלי וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) למעסיק - שרדו שש שנים 17ו. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
2011   Zip
עסקים פעילים, לפי ענף כלכלי (סדר) וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) של שכירים ישראלים וזרים למעסיק 1. Excel
מעסיקים, לפי ענף כלכלי וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) של שכירים ישראלים למעסיק 2. Excel
מעסיקים, לפי ענף כלכלי וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) של שכירים זרים למעסיק 3. Excel
עסקים פעילים, לפי ענף כלכלי ראשי וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) של שכירים ישראלים וזרים למעסיק 4. Excel
עסקים פעילים, לפי מחוז וענף כלכלי 5. Excel
משרות שכיר של ישראלים וזרים, לפי ענף כלכלי (סדר) וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) למעסיק 6. Excel
משרות שכיר של ישראלים, לפי ענף כלכלי וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) למעסיק 7. Excel
משרות שכיר של זרים, לפי ענף כלכלי וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) למעסיק 8. Excel
משרות שכיר של ישראלים וזרים, לפי ענף כלכלי ראשי וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) למעסיק 9. Excel
שכר שנתי ממוצע למשרות שכיר של ישראלים וזרים, לפי ענף כלכלי וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) למעסיק 10. Excel
שכר שנתי ממוצע למשרות שכיר של ישראלים, לפי ענף כלכלי וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) למעסיק 11. Excel
שכר שנתי ממוצע למשרות שכיר של זרים, לפי ענף כלכלי וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) למעסיק 12. Excel
תוספת עסקים בעקבות עסקים שנולדו לעומת עסקים שלא שרדו, לפי ענף כלכלי וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) למעסיק 13. Excel
תוספת משרות שכיר בעקבות עסקים שנולדו לעומת עסקים שלא שרדו, לפי ענף כלכלי וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) למעסיק 14. Excel
עסקים שנולדו ועסקים שלא שרדו, לפי מחוז וענף כלכלי 15. Excel
שיעור הישרדות של עסקים שנולדו בשנת 2011, לפי ענף כלכלי 16. Excel
הישרדות של עסקים שנולדו בשנת 2011, לפי ענף כלכלי וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) למעסיק - שרדו שנה אחת 17א. Excel
הישרדות של עסקים שנולדו בשנת 2011, לפי ענף כלכלי וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) למעסיק - שרדו שנתיים 17ב. Excel
הישרדות של עסקים שנולדו בשנת 2011, לפי ענף כלכלי וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) למעסיק - שרדו שלוש שנים 17ג. Excel
הישרדות של עסקים שנולדו בשנת 2011, לפי ענף כלכלי וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) למעסיק - שרדו ארבע שנים 17ד. Excel
הישרדות של עסקים שנולדו בשנת 2011, לפי ענף כלכלי וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) למעסיק - שרדו חמש שנים 17ה. Excel
הישרדות של עסקים שנולדו בשנת 2011, לפי ענף כלכלי וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) למעסיק - שרדו שש שנים 17ו. Excel
הישרדות של עסקים שנולדו בשנת 2011, לפי ענף כלכלי וקבוצת גודל (מספר משרות שכיר) למעסיק - שרדו שבע שנים 17ז. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
עובדי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שהשתתפו בהכנת הפרסום   Word
ISSN 1565-933X
מנוע חיפוש
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
UNDATA
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©