רבעון סקרי כוח אדם
יולי-ספטמבר 2017 
רבעון מס' : 2017/3
פורסם: 31/10/2017  
לפרסומים אחרונים בנושא חיפוש במאגר הפרסומיםחיפוש במאגר הפרסומים
EnglishEnglish גרסה  להדפסה גרסה להדפסה
מ ב ו א
ממצאים עיקריים - הודעה לעיתונות , שיטות, מהימנות האומדנים, הגדרות, סיווגים והסברים, שינויים בענפי כלכלה, שאלון, הסבר על ניכוי עונתיות, רשימת משתנים, נספח מתודולוגי - לוחות מתודולוגיים, הערות הסבר ללוחות
מעבר על    
לוחות    
מעבר אלא. תכונות כוח העבודה    
מעבר אלב. מועסקים    
מעבר אלג. בלתי מועסקים    
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
מ ב ו א
ממצאים עיקריים - הודעה לעיתונות , שיטות, מהימנות האומדנים, הגדרות, סיווגים והסברים, שינויים בענפי כלכלה, שאלון, הסבר על ניכוי עונתיות, רשימת משתנים, נספח מתודולוגי - לוחות מתודולוגיים, הערות הסבר ללוחות
 
ממצאים עיקריים - הודעה לעיתונות   Pdf
שיטות   Pdf
מהימנות האומדנים   Pdf
הגדרות, סיווגים והסברים   Pdf
שינויים עיקריים במעבר לסקר כוח אדם חודשי החל מינואר 2012 .   Pdf
מקדמי שרשור   Pdf
שאלון   Pdf
הסבר על ניכוי עונתיות   Pdf
רשימת משתנים   Pdf
הערות הסבר ללוחות   Pdf
   לוחות  
א. תכונות כוח העבודה   Zip
בני 15 ומעלה, לפי תכונות כוח העבודה 1.1. Excel
גברים בני 15 ומעלה, לפי תכונות כוח העבודה 1.2. Excel
נשים בנות 15 ומעלה, לפי תכונות כוח העבודה 1.3. Excel
מועסקים, לפי היקף עבודה 1.4. Excel
גברים מועסקים, לפי היקף עבודה 1.5. Excel
נשים מועסקות, לפי היקף עבודה 1.6. Excel
יהודים בני 15 ומעלה, לפי תכונות כוח העבודה 1.7. Excel
מועסקים יהודים, לפי היקף עבודה 1.8. Excel
אחוז המשתתפים בכוח העבודה , לפי גיל וקבוצת אוכלוסייה (סך הכל ויהודים) 1.9. Excel
אחוז המשתתפים בכוח העבודה לפי גיל ומין 1.10. Excel
בני 15 ומעלה, הגרים במחוז ירושלים לפי תכונות כוח העבודה 1.11. Excel
בני 15 ומעלה הגרים במחוז הצפון, לפי תכונות כוח העבודה 1.12. Excel
בני 15 ומעלה הגרים במחוז חיפה, לפי תכונות כוח העבודה 1.13. Excel
בני 15 ומעלה הגרים במחוז המרכז, לפי תכונות כוח העבודה 1.14. Excel
בני 15 ומעלה הגרים במחוז תל אביב, לפי תכונות כוח העבודה 1.15. Excel
בני 15 ומעלה הגרים במחוז הדרום, לפי תכונות כוח העבודה 1.16. Excel
נוער בגיל 17-15, לפי תכונות כוח העבודה 1.17. Excel
נערים בני 17-15, לפי תכונות כוח העבודה 1.18. Excel
נערות בנות 17-15, לפי תכונות כוח העבודה 1.19. Excel
בני 64-25, לפי תכונות כוח העבודה 1.20. Excel
גברים בני 64-25, לפי תכונות כוח העבודה 1.21. Excel
נשים בנות 64-25, לפי תכונות כוח העבודה 1.22. Excel
שיעורי תעסוקה בקרב בני 15 ומעלה ובני 64-25 1.23. Excel
מועסקים (לא כולל מדגמים קבועים) , לפי היקף עבודה בדרך כלל 1.24. Excel
גברים מועסקים (לא כולל מדגמים קבועים), לפי היקף עבודה בדרך כלל 1.25. Excel
נשים מועסקות (לא כולל מדגמים קבועים), לפי היקף עבודה בדרך כלל 1.26. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
ב. מועסקים   Zip
מועסקים, לפי ענף כלכלי 2.1. Excel
מועסקים, לפי ענף כלכלי ומין 2.2. Excel
ממוצע שעות עבודה לשבוע למועסק (כולל נעדרים זמנית מעבודתם), לפי ענף כלכלי 2.3. Excel
ממוצע שעות עבודה לשבוע למועסק (כולל נעדרים זמנית מעבודתם), לפי ענף כלכלי ומין 2.4. Excel
שכירים, לפי ענף כלכלי 2.5. Excel
שכירים, לפי ענף כלכלי ומין 2.6. Excel
מועסקים, לפי מעמד בעבודה וקבוצת אוכלוסייה (סך הכל ויהודים) 2.7. Excel
מועסקים, לפי מעמד בעבודה ומין 2.8. Excel
שכירים וחברי קואופרטיב העובדים בדרך כלל בהיקף חלקי שלא מרצון, לפי מין 2.9. Excel
מועסקים, לפי משלח יד 2.10. Excel
מועסקים, לפי משלח יד ומין 2.11. Excel
ממוצע שעות עבודה למועסק (כולל נעדרים זמנית מעבודתם), לפי משלח יד 2.12. Excel
ממוצע שעות עבודה למועסק (כולל נעדרים זמנית מעבודתם), לפי משלח יד ומין 2.13. Excel
שכירים, לפי משלח יד 2.14. Excel
שכירים, לפי משלח יד ומין 2.15. Excel
ממוצע שעות עבודה לשבוע לשכיר (כולל נעדרים זמנית מעבודתם), לפי ענף כלכלי 2.16. Excel
ממוצע שעות עבודה לשבוע לשכיר (כולל נעדרים זמנית מעבודתם), לפי משלח יד 2.17. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
ג. בלתי מועסקים   Zip
בלתי מועסקים, לפי עבודה ב-12 החודשים האחרונים וקבוצת אוכלוסייה (סך הכל ויהודים) 3.1. Excel
בלתי מועסקים, לפי תכונות נבחרות 3.2. Excel
גברים בלתי מועסקים, לפי תכונות נבחרות 3.3. Excel
נשים בלתי מועסקות, לפי תכונות נבחרות 3.4. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
עובדי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שהשתתפו בהכנת הפרסום   Word
מנוע חיפוש
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
UNDATA
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©