הוצאות הביטחון בישראל
2015-1950 
פרסום מספר: 1680
פורסם: 29/05/2017  
לפרסומים אחרונים בנושא חיפוש במאגר הפרסומיםחיפוש במאגר הפרסומים
EnglishEnglish גרסה  להדפסה גרסה להדפסה
הקדמה
מ ב ו א - כללי, ממצאים עיקריים,
מונחים, הגדרות והסברים,
מקורות ושיטות
מעבר על    
מעבר אלנ ס פ ח י ם    
מעבר אלל ו ח ו ת    
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
הקדמה
מ ב ו א - כללי, ממצאים עיקריים,
מונחים, הגדרות והסברים,
מקורות ושיטות
 
הקדמה   Word
מ ב ו א   Word
נ ס פ ח י ם   Zip
נספח 1: ההגדרה ושיטות החישוב של מרכיבי עלות הביטחון הנוספים   Word
נספח 2: הגדרת ההוצאה לביטחון   Word
חזרה לתוכן הפרסום
ל ו ח ו ת   Zip
הערות הסבר   Word
הוצאה לצריכה ציבורית ביטחונית (במחירים שוטפים) 1. Excel
הוצאה לצריכה ציבורית ביטחונית (במחירי 2010) 2. Excel
הוצאה לצריכה ציבורית ביטחונית (שינוי כמותי באחוזים, כל שנה לעומת קודמתה) 3. Excel
הצריכה הציבורית הביטחונית והצריכה הציבורית הביטחונית המקומית, כאחוז מהתמ"ג, מהמקורות ומהמקורות נטו (במחירים שוטפים) 4. Excel
עלות הביטחון למשק הישראלי בשנים 2015-2000 5. Excel
הוצאות המגזר הממשלתי לביטחון במדינות מפותחות ובמדינות מתפתחות 6. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
עובדי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שהשתתפו בהכנת הפרסום   Word
ISSN 2306-4862
מנוע חיפוש
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
UNDATA
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©