השכלה גבוהה בישראל
תשס"ח 
פרסום מספר: 1388
פורסם: 25/10/2010  
לפרסומים אחרונים בנושא חיפוש במאגר הפרסומיםחיפוש במאגר הפרסומים
EnglishEnglish גרסה  להדפסה גרסה להדפסה
מ ב ו א
כללי, מועמדים ללימודים, סטודנטים, מקבלי תארים אקדמיים, מקור הנתונים, הגדרות, סיווגים והסברים
מעבר על    
תרשימים    
מעבר אלמועמדים    
מעבר אלסטודנטים    
מעבר אלמקבלי תארים    
לוחות    
מעבר אלמועמדים    
מעבר אלסטודנטים    
מעבר אלמקבלי תארים    
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
מ ב ו א
כללי, מועמדים ללימודים, סטודנטים, מקבלי תארים אקדמיים, מקור הנתונים, הגדרות, סיווגים והסברים
 
הקדמה   Word
מ ב ו א   Word
סימנים מיוחדים   Word
   תרשימים  
מועמדים   Zip
מועמדים ותלמידי שנה א באוניברסיטאות - סך הכל 1.1.  
מועמדים ללימודי תואר ראשון באוניברסיטאות, לפי מין ותוצאות הרשמה 1.2.  
מועמדים ללימודי תואר ראשון במכללות אקדמיות, לפי מין ותוצאות הרשמה 1.3.  
מועמדים ללימודי תואר ראשון באוניברסיטאות, לפי גיל ותוצאות הרשמה 1.4.  
מועמדים ללימודי תואר ראשון במכללות אקדמיות, לפי גיל ותוצאות הרשמה 1.5.  
מועמדים ללימודי תואר ראשון באוניברסיטאות, לפי קבוצת אוכלוסייה ותוצאות הרשמה 1.6.  
מועמדים ללימודי תואר ראשון במכללות אקדמיות, לפי קבוצת אוכלוסייה ותוצאות הרשמה 1.7.  
מועמדים ללימודי תואר ראשון באוניברסיטאות, לפי מחוז מגורים ותוצאות הרשמה 1.8.  
מועמדים ללימודי תואר שני באוניברסיטאות, לפי מין ותוצאות הרשמה 1.9.  
מועמדים ללימודי תואר שני באוניברסיטאות, לפי גיל ותוצאות הרשמה 1.10.  
מועמדים ללימודי תואר שני במכללות אקדמיות, לפי קבוצת אוכלוסייה ותוצאות הרשמה 1.11.  
חזרה לתוכן הפרסום
סטודנטים   Zip
סטודנטים בשנה ראשונה לתואר ראשון באוניברסיטאות ותלמידי יב בבתי ספר תיכוניים 2.1.  
סטודנטים באוניברסיטאות ובמכללות אקדמיות, לפי תואר 2.2.  
סטודנטים בשנה ראשונה לתואר ראשון, לפי תחום לימוד 2.3.  
סטודנטים לתואר ראשון, לפי גיל וסוג מוסד 2.4.  
סטודנטים לתואר ראשון, לפי קבוצת אוכלוסייה וסוג מוסד 2.5.  
סטודנטים באוניברסיטאות, לפי תואר ומין 2.6.  
סטודנטים באוניברסיטאות, לפי גיל ותואר 2.7.  
סטודנטים באוניברסיטאות, לפי תואר, קבוצת אוכלוסייה ומוצא (יהודים) 2.8.  
חזרה לתוכן הפרסום
מקבלי תארים   Zip
סטודנטים בשנה א ומקבלי תארים מהאוניברסיטאות 3.1.  
אחוז הנשים מבין הסטודנטים בשנה א ומקבלי התארים מהאוניברסיטאות 3.2.  
מקבלי תואר ראשון מהאוניברסיטאות, לפי תחום לימוד 3.3.  
מקבלי תואר שני מהאוניברסיטאות, לפי תחום לימוד 3.4.  
מקבלי תואר שלישי מהאוניברסיטאות, לפי תחומי לימוד נבחרים 3.5.  
אחוז הנשים מבין מקבלי תואר ראשון מהאוניברסיטאות, לפי תחום לימוד 3.6.  
מקבלי תארים מהאוניברסיטאות, לפי תואר ומין 3.7.  
מקבלי תארים מהאוניברסיטאות, לפי גיל ותואר 3.8.  
מקבלי תארים מהאוניברסיטאות, לפי קבוצת אוכלוסייה, מוצא (יהודים) ותואר 3.9.  
מקבלי תואר ראשון, לפי גיל וסוג מוסד 3.10.  
מקבלי תואר ראשון, לפי קבוצת אוכלוסייה וסוג מוסד 3.11.  
חזרה לתוכן הפרסום
   לוחות  
מועמדים   Zip
מועמדים ללימודי תואר ראשון באוניברסיטאות, לפי התוצאות הסופיות של ההרשמה 1.1. Excel
מועמדים ללימודי תואר ראשון באוניברסיטאות, לפי מספר הרשמות והתוצאות הסופיות של ההרשמה 1.2. Excel
הרשמות ללימודי תואר ראשון באוניברסיטאות ותוצאותיהן, לפי מוסד 1.3. Excel
מועמדים ותלמידי שנה א לתואר ראשון באוניברסיטאות, לפי תחום לימוד 1.4. Excel
מועמדים ללימודים באוניברסיטאות, לפי תואר, מספר הרשמות, תוצאות ההרשמה ומין 1.5. Excel
מועמדים והרשמות ללימודי תואר ראשון באוניברסיטאות, לפי מוסד הרשמה, תוצאות ההרשמה ומין 1.6. Excel
מועמדים והרשמות ללימודי תואר שני באוניברסיטאות, לפי מוסד הרשמה, תוצאות ההרשמה ומין 1.7. Excel
הרשמות ולומדים לתואר ראשון באוניברסיטאות, לפי מוסד הרשמה ומוסד לימודים 1.8. Excel
הרשמות ולומדים לתואר שני באוניברסיטאות, לפי מוסד הרשמה ומוסד לימודים 1.9. Excel
מועמדים ללימודי תואר ראשון באוניברסיטאות, לפי תחום ומקצוע לימוד בעדיפות ראשונה ותוצאות ההרשמה 1.10. Excel
מועמדים ללימודי תואר שני באוניברסיטאות, לפי תחום ומקצוע לימוד בעדיפות ראשונה ותוצאות ההרשמה 1.11. Excel
מועמדים ללימודי תואר שני, לפי מוסד הרשמה ולפי מוסד התואר הראשון 1.12. Excel
מועמדים ללימודי תואר ראשון באוניברסיטאות, לפי מין, גיל, קבוצת אוכלוסייה, דת ומוצא ולפי תוצאות הרשמה 1.13. Excel
מועמדים ללימודי תואר ראשון באוניברסיטאות, לפי תחום לימוד, תוצאות ההרשמה, מין, גיל, קבוצת אוכלוסייה, דת ומוצא 1.14. Excel
מועמדים ללימודי תואר שני באוניברסיטאות, לפי תוצאות הרשמה,גיל, קבוצת אוכלוסייה, דת, ומוצא ולפי תחום עדיפות ראשונה 1.15. Excel
מועמדים ללימודי תואר ראשון באוניברסיטאות, לפי מוסד הרשמה, תוצאות הרשמה, גיל, מין, קבוצת אוכלוסייה, דת ומוצא 1.16. Excel
מועמדים ללימודי תואר שני באוניברסיטאות, לפי תוצאות הרשמה, קבוצת אוכלוסייה, דת ומוצא ולפי מוסד הרשמה 1.17. Excel
מועמדים והרשמות באוניברסיטאות ובמכללות אקדמיות, לפי תואר, תחום ומקצוע לימוד בעדיפות ראשונה 1.18. Excel
מועמדים ללימודי תואר ראשון במכללות אקדמיות, לפי מספר הרשמות תוצאות ההרשמה ומין 1.19. Excel
הרשמות ללימודי תואר ראשון במכללות אקדמיות, לפי מוסד ותוצאות ההרשמה 1.20. Excel
מועמדים ללימודי תואר ראשון במכללות אקדמיות, לפי תוצאות ההרשמה, מין, גיל, קבוצת אוכלוסייה, דת ומוצא 1.21. Excel
מועמדים ללימודי תואר ראשון במכללות אקדמיות, לפי תחום לימוד, תוצאות ההרשמה, מין, גיל, קבוצת אוכלוסייה, דת ומוצא 1.22. Excel
מועמדים ללימודי תואר ראשון במכללות אקדמיות, לפי גיל, מין, קבוצת אוכלוסייה, דת ומוצא ולפי מוסד 1.23. Excel
מועמדים ללימודי תואר ראשון במוסדות להשכלה גבוהה, לפי תוצאות הרשמה, מחוז מגורים ומחוז לימודים 1.24. Excel
מועמדים ללימודי תואר ראשון באוניברסיטאות ובמכללות אקדמיות, לפי יישוב מגורים (יישובים שבהם 50 מועמדים או יותר) 1.25. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
סטודנטים   Zip
סטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה, לפי תואר וסוג מוסד 2.1. Excel
סטודנטים לתואר ראשון במוסדות להשכלה גבוהה, לפי תחום לימוד וסוג מוסד 2.2. Excel
סטודנטים באוניברסיטאות ובמכללות אקדמיות במקצועות לימוד נבחרים, לפי תואר 2.3. Excel
סטודנטים באוניברסיטאות, לפי מין, תואר, מוסד ותחום לימוד 2.4. Excel
סטודנטים באוניברסיטאות, לפי תואר, מין ומוסד 2.5. Excel
סטודנטים באוניברסיטאות, לפי תואר ותחום לימוד 2.6. Excel
סטודנטים באוניברסיטאות, לפי מוסד, תואר, תחום לימוד ומין 2.7. Excel
סטודנטים באוניברסיטאות במקצועות לימוד נבחרים, לפי מין ותואר 2.8. Excel
סטודנטים לתואר ראשון באוניברסיטאות במקצועות לימוד נבחרים, לפי מין ומוסד 2.9. Excel
סטודנטים בשנה ראשונה לתואר ראשון באוניברסיטאות במקצועות לימוד נבחרים, לפי מין ומוסד 2.10. Excel
סטודנטים לתואר שני באוניברסיטאות במקצועות לימוד נבחרים, לפי מין ומוסד 2.11. Excel
סטודנטים לתואר שלישי באוניברסיטאות במקצועות לימוד נבחרים, לפי מין ומוסד 2.12. Excel
אחוז הנשים מבין הסטודנטים באוניברסיטאות, לפי תואר, תחום לימוד ומוסד 2.13. Excel
סטודנטים באוניברסיטאות, לפי תואר, מין, גיל, קבוצת אוכלוסייה, דת ומוצא 2.14. Excel
סטודנטים לתואר ראשון באוניברסיטאות, לפי מין, גיל, קבוצת אוכלוסייה ותחום לימוד 2.15. Excel
סטודנטים באוניברסיטאות, לפי מין, גיל, קבוצת אוכלוסייה, דת ומוצא ולפי תחום לימוד ותואר 2.16. Excel
סטודנטים באוניברסיטאות, לפי תואר, מוסד, גיל, מין, קבוצת אוכלוסייה, דת ומוצא 2.17. Excel
סטודנטים באוניברסיטה הפתוחה, לפי מין, תחום לימוד, שנת לימוד ותואר 2.18. Excel
סטודנטים לתואר ראשון באוניברסיטה הפתוחה, לפי תחום לימוד, מין, גיל, קבוצת אוכלוסייה, דת ומוצא ולפי מחוז מגורים 2.19. Excel
סטודנטים לתואר ראשון במכללות אקדמיות, לפי תחום לימוד ומין 2.20. Excel
סטודנטים במכללות אקדמיות, לפי תואר, מוסד ותחום לימוד 2.21. Excel
סטודנטים במכללות אקדמיות, לפי תואר, מקצוע לימוד ומין 2.22. Excel
סטודנטים במכללות אקדמיות, לפי תואר, מוסד ומקצוע לימוד 2.23. Excel
סטודנטים במכללות אקדמיות, לפי גיל, מין, קבוצת אוכלוסייה, דת ומוצא, ולפי מוסד ותואר 2.24. Excel
סטודנטים לתואר ראשון במכללות אקדמיות, לפי מין, קבוצת אוכלוסייה, דת ומוצא ולפי תחום לימוד 2.25. Excel
סטודנטים לתואר ראשון במכללות אקדמיות לחינוך, לפי מסלול ותחום לימוד 2.26. Excel
סטודנטים לתואר ראשון במכללות אקדמיות לחינוך, לפי מקצוע לימוד ומין 2.27. Excel
סטודנטים במכללות אקדמיות לחינוך, לפי גיל, מין, קבוצת אוכלוסייה, דת, מוצא ותחום לימוד 2.28. Excel
אחוז הנשים מבין הסטודנטים, לפי קבוצת אוכלוסייה, דת ומוצא, תואר וסוג מוסד 2.29. Excel
סטודנטים לתואר ראשון, לפי מחוז מגורים, מחוז מוסד וסוג מוסד 2.30. Excel
סטודנטים לתואר ראשון באוניברסיטאות ובמכללות אקדמיות, לפי מחוז מגורים, תחום לימוד ומחוז לימודים 2.31. Excel
סטודנטים לתואר ראשון, לפי סוג מוסד ויישוב מגורים (יישובים שבהם 30 סטודנטים או יותר) 2.32. Excel
סטודנטים לתואר ראשון במוסדות להשכלה גבוהה, לפי מחוז לימוד ויישוב מגורים (יישובים שבהם 30 סטודנטים או יותר) 2.33. Excel
סטודנטים באוניברסיטאות, במכללות אקדמיות ובמכללות אקדמיות לחינוך מקרב בני 39-18, לפי מין, גיל, קבוצת אוכלוסייה ותואר 2.34. Excel
סטודנטים בשלוחות של מוסדות להשכלה גבוהה מחו"ל, לפי תואר ומקצוע לימוד 2.35. Excel
סטודנטים בשלוחות של מוסדות להשכלה גבוהה מחו"ל, לפי תואר, מין, גיל, קבוצת אוכלוסייה, דת ומוצא 2.36. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
מקבלי תארים   Zip
מקבלי תארים ממוסדות להשכלה גבוהה, לפי תואר וסוג מוסד 3.1. Excel
מקבלי תואר ראשון מהמוסדות להשכלה גבוהה, לפי תחום לימוד וסוג מוסד 3.2. Excel
מקבלי תארים מהאוניברסיטאות ומהמכללות האקדמיות במקצועות לימוד נבחרים, לפי תואר 3.3. Excel
מקבלי תארים מהאוניברסיטאות, לפי מין, תואר, מוסד ותחום לימוד 3.4. Excel
מקבלי תארים מהאוניברסיטאות, לפי תואר, מין ומוסד 3.5. Excel
מקבלי תארים מהאוניברסיטאות, לפי תואר ותחום לימוד 3.6. Excel
מקבלי תארים מהאוניברסיטאות, לפי מוסד, תואר, תחום לימוד ומין 3.7. Excel
מקבלי תארים מהאוניברסיטאות במקצועות לימוד נבחרים, לפי מין ותואר 3.8. Excel
מקבלי תואר ראשון מהאוניברסיטאות במקצועות לימוד נבחרים, לפי מין ומוסד 3.9. Excel
מקבלי תואר שני מהאוניברסיטאות במקצועות לימוד נבחרים, לפי מין ומוסד 3.10. Excel
מקבלי תואר שני מהאוניברסיטאות, לפי מסלול לימודים, תחום לימוד ומוסד 3.11. Excel
מקבלי תואר שלישי מהאוניברסיטאות במקצועות לימוד נבחרים, לפי מין ומוסד 3.12. Excel
אחוז הנשים מבין מקבלי התארים מהאוניברסיטאות, לפי תואר, תחום לימוד ומוסד 3.13. Excel
מקבלי תארים מהאוניברסיטאות, לפי תואר, מין, גיל, קבוצת אוכלוסייה, דת ומוצא 3.14. Excel
מקבלי תואר ראשון מהאוניברסיטאות, לפי מין, גיל קבוצת אוכלוסייה ותחום לימוד 3.15. Excel
מקבלי תואר ראשון ותואר שני מהאוניברסיטאות, לפי מין, גיל, קבוצת אוכלוסייה, דת ומוצא ולפי תחום לימוד ותואר 3.16. Excel
מקבלי תואר ראשון ותואר שני מהאוניברסיטאות, לפי תואר, מוסד, גיל, מין, קבוצת אוכלוסייה, דת ומוצא 3.17. Excel
מקבלי תארים מהאוניברסיטה הפתוחה, לפי מין, תחום לימוד ותואר 3.18. Excel
מקבלי תואר ראשון מהאוניברסיטה הפתוחה, לפי תחום לימוד, מין, גיל, קבוצת אוכלוסייה, דת ומוצא ולפי מחוז מגורים 3.19. Excel
מקבלי תואר ראשון ממכללות אקדמיות, לפי תחום לימוד ומין 3.20. Excel
מקבלי תארים ממכללות אקדמיות, לפי תואר, מוסד ותחום לימוד 3.21. Excel
מקבלי תארים ממכללות אקדמיות, לפי גיל, מין, קבוצת אוכלוסייה, דת ומוצא, ולפי תואר ומוסד 3.22. Excel
מקבלי תארים ממכללות אקדמיות, לפי תואר, מקצוע לימוד ומין 3.23. Excel
מקבלי תארים ממכללות אקדמיות, לפי תואר, מוסד ומקצוע לימוד 3.24. Excel
מקבלי תואר ראשון ממכללות אקדמיות, לפי מין, קבוצת אוכלוסייה, דת ומוצא ולפי תחום לימוד 3.25. Excel
מקבלי תואר ראשון ממכללות אקדמיות לחינוך, לפי מסלול ותחום לימוד 3.26. Excel
מקבלי תואר ראשון ממכללות אקדמיות לחינוך, לפי מקצוע לימוד ומין 3.27. Excel
מקבלי תואר ראשון ממכללות אקדמיות לחינוך, לפי גיל, מין, קבוצת אוכלוסייה, דת ומוצא ולפי תחום לימוד 3.28. Excel
אחוז הנשים מבין מקבלי התארים, לפי קבוצת אוכלוסייה, דת ומוצא, תואר וסוג מוסד 3.29. Excel
מקבלי תואר ראשון, לפי מחוז מגורים, מחוז מוסד וסוג מוסד 3.30. Excel
מקבלי תואר ראשון מהאוניברסיטאות וממכללות אקדמיות, לפי מחוז מגורים, תחום לימוד ומחוז לימודים 3.31. Excel
מקבלי תואר ראשון, לפי סוג מוסד ויישוב מגורים (יישובים שבהם 30 מקבלי תארים או יותר) 3.32. Excel
מקבלי תואר ראשון ממוסדות להשכלה גבוהה, לפי מחוז לימודים ויישוב מגורים (יישובים שבהם 15 מקבלי תארים או יותר) 3.33. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
עובדי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שהשתתפו בהכנת הפרסום   Word
ISSN 2079-9217
מנוע חיפוש
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
UNDATA
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©