התפתחות תחום ההייטק בישראל
בשנים 2007-1995 
תיקוני טעויות (Errata)
פרסום מספר: 1389
פורסם: 16/12/2010  
לפרסומים אחרונים בנושא חיפוש במאגר הפרסומיםחיפוש במאגר הפרסומים
EnglishEnglish גרסה  להדפסה גרסה להדפסה
הקדמה
מ ב ו א - ממצאים עיקריים, מקורות הנתונים ומתודולוגיה, הגדרות, סיווגים והסברים, ביבליוגרפיה
מעבר על    
לוחות    
מעבר אלעבודה ושכר    
מעבר אלמשקי בית - הוצאות והכנסות    
מעבר אלחינוך והשכלה גבוהה    
מעבר אלסחר חוץ    
מעבר אלמאזן תשלומים    
מעבר אלחשבונות לאומיים    
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
הקדמה
מ ב ו א - ממצאים עיקריים, מקורות הנתונים ומתודולוגיה, הגדרות, סיווגים והסברים, ביבליוגרפיה
 
הקדמה   Word
ממצאים עיקריים   Word
מקורות הנתונים ומתודולוגיה   Word
הגדרות, סיווגים והסברים   Word
ביבליוגרפיה   Word
מפה: אחוז המועסקים בתחום ההייטק מכלל השכירים, לפי מקום מגורים, מקום עבודה ונפה - 2007   Pdf
הערות הסבר ללוחות   Word
   לוחות  
עבודה ושכר   Zip
שכירים בתחום ההייטק, לפי ענף כלכלי ומין, 2007-1995 1. Excel
משרות שכיר ושכר ממוצע למשרת שכיר בתחום ההייטק, לפי ענף כלכלי, 2007-1995 2. Excel
שכירים בתחום ההייטק, לפי גיל ומין, 2007-1995 3. Excel
שכירים בתחום ההייטק, לפי מצב משפחתי ומין, 2007-1995 4. Excel
שכירים בתחום ההייטק, לפי שנות לימוד ומין, 2007-1995 5. Excel
שכירים בתחום ההייטק שלמדו או לומדים בבתי ספר, לפי סוג בית ספר אחרון, ומין, 2007-1995 6. Excel
שכירים בתחום ההייטק, לפי תעודת ההשכלה הגבוהה ביותר שקיבלו, ומין, 2007-2000 7. Excel
שכירים בתחום ההייטק, לפי יבשת לידה ודת, 2007-1995 8. Excel
שכירים עולים בתחום ההייטק, לפי תקופת עלייה, 2007-1995 9. Excel
שכירים בתחום ההייטק, לפי מחוז מגורים, 2007-1995 10. Excel
שכירים בתחום ההייטק, לפי מחוז מגורים, נפת מגורים ומין, 2007-1995 11. Excel
שכירים בתחום ההייטק, לפי מחוז מקום עבודה, 2007-1995 12. Excel
שכירים בתחום ההייטק, לפי מחוז מקום עבודה, נפת מקום עבודה ומין, 2007-1995 13. Excel
שכירים בתחום ההייטק, לפי מחוז מגורים וערים נבחרות, 2007-1995 14. Excel
שכירים בתחום ההייטק, לפי מחוז מקום עבודה וערים נבחרות, 2007-1995 15. Excel
שכירים בתחום ההייטק, לפי מחוז מגורים, רמת ניידות ומין, 2007-1995 16. Excel
שכירים בתחום ההייטק, לפי משלח יד ומין, 2007-1995 17. Excel
שכירים בתחום ההייטק, לפי היקף עבודה בשבוע הקובע ומין, 2007-1995 18. Excel
ממוצע שעות עבודה של שכירים בתחום ההייטק, לפי היקף עבודה בשבוע הקובע ומין, 2007-1995 19. Excel
מועסקים בתחום ההייטק, השוואה בין-לאומית, 2007 20. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
משקי בית - הוצאות והכנסות   Zip
משקי בית שבהם מועסקים בתחום ההייטק, לפי מין ראש משק הבית ומספר המועסקים, 2007-1995 21. Excel
משקי בית של מועסקים בתחום ההייטק, לפי חמישוני הכנסה כספית נטו לנפש סטנדרטית ולפי הוצאה לתצרוכת, 2007-2002 22. Excel
משקי בית, לפי הכנסה ממוצעת והרכב הוצאות לתצרוכת, 2007-2002 23. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
חינוך והשכלה גבוהה   Zip
מקבלי תארים, לפי תחום לימוד ומין, 2007-1995 24. Excel
מקבלי תואר ראשון, לפי תעסוקה בתחום ההייטק שנתיים לאחר קבלת התואר, מין ותחום לימוד -
בוגרי 2002-2000 שאינם לומדים לקראת תואר שני
25. Excel
מקבלי תואר ראשון, לפי שכר בתחום ההייטק שנתיים לאחר קבלת התואר, מין ותחום לימוד - בוגרי 2002-2000 שאינם לומדים לקראת תואר שני 26. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
סחר חוץ   Zip
יצוא ויבוא של תעשיית ההייטק, לפי ענף כלכלי, 2007-1995 27. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
מאזן תשלומים   Zip
יצוא ויבוא של שירותי ההייטק, לפי ענף כלכלי, 2007-2001 28. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
חשבונות לאומיים   Zip
תוצר מקומי גולמי בתחום ההייטק, 2007-1995 29. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
עובדי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שהשתתפו בהכנת הפרסום   Word
ISSN 2221-0962
מנוע חיפוש
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
UNDATA
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©