המועצה הציבורית לסטטיסטיקה המועצה הציבורית לסטטיסטיקה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
 הסיווג האחיד של משלחי היד
2011 
פרסום מספר: 81
פורסם: 06/10/2015  
לפרסומים אחרונים בנושא חיפוש במאגר הפרסומיםחיפוש במאגר הפרסומים
EnglishEnglish גרסה  להדפסה גרסה להדפסה
הקדמה
מ ב ו א
    כללי
    הגדרות, מונחים והסברים
    עקרונות הסיווג ויישומם
    מבנה הסיווג
    הבדלים עיקריים בין סיווג 2011 לסיווג 1994
מעבר על    
מעבר אלרשימות משלחי היד    
תיאור הקבוצות    
מעבר אל1. מנהלים    
מעבר אל2. בעלי משלח יד אקדמי    
מעבר אל3. הנדסאים, טכנאים, סוכנים ובעלי משלח יד נלווה    
מעבר אל4. פקידים כלליים ועובדי משרד    
מעבר אל5. עובדי מכירות ושירותים    
מעבר אל6. עובדים מקצועיים בחקלאות, בייעור ובדיג    
מעבר אל7. בעלי מלאכה בתעשייה ובבינוי ובעלי משלח יד דומה    
מעבר אל8. מפעילי מתקנים ומכונות, מרכיבי מוצרים וציוד ונהגים    
מעבר אל9. עובדים בלתי מקצועיים    
מעבר אל0. אנשי צבא    
מעבר אלX. בעלי משלח יד לא ידוע    
מעבר אלY. ללא סיווג משלח יד    
מעבר אלמפתח אלף-ביתי    
מעבר אלנ ס פ ח י ם    
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
הקדמה
מ ב ו א
    כללי
    הגדרות, מונחים והסברים
    עקרונות הסיווג ויישומם
    מבנה הסיווג
    הבדלים עיקריים בין סיווג 2011 לסיווג 1994
 
הקדמה   Word
קיצורים וראשי תיבות   Word
מ ב ו א   Word
רשימות משלחי היד   Zip
רשימת הסדרים והקבוצות הראשיות   Excel
רשימת הסדרים, הקבוצות הראשיות, הקבוצות המשניות ותתי-הקבוצות   Excel
חזרה לתוכן הפרסום
   תיאור הקבוצות  
1. מנהלים   Zip
מנהלים 1. Word
מחוקקים, פקידים בכירים, מנהלים כלליים (מנכ"לים) ומנהלים בכירים 11. Word
מנהלים אדמיניסטרטיביים ומנהלי מכירות, שיווק ופיתוח 12. Word
מנהלי ייצור ומנהלים בתחום השירותים המקצועיים 13. Word
מנהלים בתחומי האירוח והמסחר ובתחומי שירות אחרים 14. Word
חזרה לתוכן הפרסום
2. בעלי משלח יד אקדמי   Zip
בעלי משלח יד אקדמי 2. Word
בעלי משלח יד בתחומי המדע וההנדסה 21. Word
בעלי משלח יד בתחום הבריאות 22. Word
בעלי משלח יד בתחום ההוראה 23. Word
בעלי משלח יד בתחום העסקים והמינהל 24. Word
בעלי משלח יד בענפי טכנולוגיות המידע (ICT) 25. Word
בעלי משלח יד בתחומי המשפט, החברה והתרבות 26. Word
חזרה לתוכן הפרסום
3. הנדסאים, טכנאים, סוכנים ובעלי משלח יד נלווה   Zip
הנדסאים, טכנאים, סוכנים ובעלי משלח יד נלווה 3. Word
בעלי משלח יד נלווה בתחומי המדע וההנדסה 31. Word
בעלי משלח יד נלווה בתחום הבריאות 32. Word
בעלי משלח יד נלווה בתחומי העסקים והמינהל 33. Word
בעלי משלח יד נלווה בתחומי המשפט, החברה והתרבות 34. Word
הנדסאים וטכנאים בענפי טכנולוגיות המידע (ICT) 35. Word
חזרה לתוכן הפרסום
4. פקידים כלליים ועובדי משרד   Zip
פקידים כלליים ועובדי משרד 4. Word
פקידים כלליים וקלדנים 41. Word
פקידי שירות לקוחות 42. Word
פקידי רישום של נתונים ושל חומרים 43. Word
פקידים כלליים ועובדי משרד אחרים 44. Word
חזרה לתוכן הפרסום
5. עובדי מכירות ושירותים   Zip
עובדי מכירות ושירותים 5. Word
עובדים בתחום השירותים האישיים 51. Word
עובדי מכירות 52. Word
מטפלים אישיים 53. Word
עובדים בשירותי אבטחה 54. Word
חזרה לתוכן הפרסום
6. עובדים מקצועיים בחקלאות, בייעור ובדיג   Zip
עובדים מקצועיים בחקלאות, בייעור ובדיג 6. Word
עובדים מקצועיים בחקלאות למטרות שיווק 61. Word
עובדים מקצועיים בייעור, בדיג ובציד למטרות שיווק 62. Word
חקלאים, דייגים, ציידים ומלקטים למטרות קיום 63. Word
חזרה לתוכן הפרסום
7. בעלי מלאכה בתעשייה ובבינוי ובעלי משלח יד דומה   Zip
בעלי מלאכה בתעשייה ובבינוי ובעלי משלח יד דומה 7. Word
עובדים בבנייה ובעלי משלח יד דומה (פרט לחשמלאים) 71. Word
עובדי מתכות ומכונות ובעלי משלח יד דומה 72. Word
עובדי מלאכת יד ועובדי דפוס 73. Word
בעלי מלאכה בתחומי החשמל והאלקטרוניקה 74. Word
מעבדי מזון, יצרני מוצרי עץ ופריטי לבוש ובעלי משלח יד דומה 75. Word
חזרה לתוכן הפרסום
8. מפעילי מתקנים ומכונות, מרכיבי מוצרים וציוד ונהגים   Zip
מפעילי מתקנים ומכונות, מרכיבי מוצרים וציוד ונהגים 8. Word
מפעילים של מתקנים ומכונות נייחים 81. Word
מרכיבים 82. Word
נהגים ומפעילי מתקנים ניידים 83. Word
חזרה לתוכן הפרסום
9. עובדים בלתי מקצועיים   Zip
עובדים בלתי מקצועיים 9. Word
עובדי ניקיון ועוזרים 91. Word
פועלים בלתי מקצועיים בחקלאות, בייעור ובדיג 92. Word
פועלים בלתי מקצועיים בכרייה, בבנייה, בתעשייה ובהובלה 93. Word
עוזרים בהכנת מזון 94. Word
מוכרים ברחוב ונותני שירותים ברחוב ובמקומות דומים 95. Word
עובדי אשפה ועובדים בלתי מקצועיים אחרים 96. Word
חזרה לתוכן הפרסום
0. אנשי צבא   Zip
אנשי צבא 0. Word
קצינים 01. Word
מפקדים שאינם קצינים (מש"קים) 02. Word
בעלי משלח יד אחר במסגרת הצבא 03. Word
חזרה לתוכן הפרסום
X. בעלי משלח יד לא ידוע   Zip
בעלי משלח יד לא ידוע X. Word
בעלי משלח יד לא ידוע XX. Word
חזרה לתוכן הפרסום
Y. ללא סיווג משלח יד   Zip
ללא סיווג משלח יד Y. Word
בלתי מועסקים שלא עבדו Y1. Word
אינם משתתפים בכוח העבודה שלא עבדו Y2. Word
חזרה לתוכן הפרסום
מפתח אלף-ביתי   Zip
מפתח אלף-ביתי   Word
מפתח אלף-ביתי   Excel
חזרה לתוכן הפרסום
נ ס פ ח י ם   Zip
סוג מעבר - הסברים   Word
נספח א: מפתח מעבר מהסיווג האחיד של משלחי היד 1994 לסיווג האחיד של משלחי היד 2011 (רמת פירוט מרבית)   Excel
נספח ב: מפתח מעבר מהסיווג האחיד של משלחי היד 2011 לסיווג האחיד של משלחי היד 1994 (רמת פירוט מרבית)   Excel
חזרה לתוכן הפרסום
חברי הוועדות   Excel
עובדי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שהשתתפו בהכנת הפרסום   Word
ISSN 0333-6158
מנוע חיפוש
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
UNDATA
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©