טיוטה להערות - הסיווג האחיד של משלחי היד
Draft Document of the Standard Classification of Occupations
2011 
פורסם: 11/06/2012  
לפרסומים אחרונים בנושא חיפוש במאגר הפרסומיםחיפוש במאגר הפרסומים
טיוטה להערות - הסיווג האחיד של משלחי היד 2011
טיוטת הסיווג תעודכן בהתאם להערות שיתקבלו.
הגרסה הסופית של הסיווג האחיד של משלחי היד 2011 תעלה לאתר בשנת 2014.
מעבר על    
מעבר אלנ ס פ ח י ם    
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
טיוטה להערות - הסיווג האחיד של משלחי היד 2011
טיוטת הסיווג תעודכן בהתאם להערות שיתקבלו.
הגרסה הסופית של הסיווג האחיד של משלחי היד 2011 תעלה לאתר בשנת 2014.
 
הקדמה ומבוא   Word
טיוטה להערות - הסיווג האחיד של משלחי היד 2011 (עודכן ביום 20.1.14)   Word
אנשי קשר בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה   Word
נ ס פ ח י ם   Zip
נספח 1: מפתח א"ב של משלחי היד  . Excel
נספח 2: מפתח מעבר מהסיווג האחיד של משלחי היד 1994 לסיווג האחיד של משלחי היד 2011 (עודכן ביום 18.7.13)  . Excel
נספח 3: מפתח מעבר מהסיווג האחיד של משלחי היד 2011 לסיווג האחיד של משלחי היד 1994 (עודכן ביום 18.7.13)  . Excel
חזרה לתוכן הפרסום
מנוע חיפוש
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
UNDATA
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©