הוצאות לשמירה על הסביבה בענפי התעשייה והחשמל
2017 
פרסום מספר: 1793
פורסם: 06/09/2020  
לפרסומים אחרונים בנושא חיפוש במאגר הפרסומיםחיפוש במאגר הפרסומים
EnglishEnglish גרסה  להדפסה גרסה להדפסה
הקדמה
מ ב ו א
    כללי
    ממצאים עיקריים
    מונחים, הגדרות וסיווגים
    שיטות (מתודולוגיה)
מעבר על    
מעבר אלנ ס פ ח    
מעבר אלל ו ח ו ת    
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
הקדמה
מ ב ו א
    כללי
    ממצאים עיקריים
    מונחים, הגדרות וסיווגים
    שיטות (מתודולוגיה)
 
הקדמה   Word
מ ב ו א   Word
נ ס פ ח   Zip
ענפי כלכלה ראשיים בסקר - על פי הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה 2011, למ"ס   Word
חזרה לתוכן הפרסום
ל ו ח ו ת   Zip
הערות הסבר וסימנים מיוחדים בלוחות   Word
הוצאה לשמירה על הסביבה בענפי התעשייה והחשמל, לפי ענף כלכלי ראשי וסוג הוצאה 1. Excel
הוצאה לשמירה על הסביבה בענפי התעשייה והחשמל, לפי ענף כלכלי ראשי ותחום סביבתי 2. Excel
הוצאה לשמירה על הסביבה בענפי התעשייה והחשמל, לפי ענף כלכלי ראשי, סוג הוצאה וסוג טכנולוגיה 3. Excel
הוצאה לשמירה על הסביבה בענפי התעשייה והחשמל, לפי תחום סביבתי, סוג הוצאה וסוג טכנולוגיה 4. Excel
פדיון מפעולות לשמירה על הסביבה בתחום הפסולת בענפי התעשייה והחשמל, לפי ענף כלכלי ראשי 5. Excel
הוצאות שוטפות לשמירה על הסביבה ופדיון בענפי התעשייה והחשמל, 6. Excel
הוצאה לשמירה על הסביבה בענפי התעשייה והחשמל, 7. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
עובדי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שהשתתפו בהכנת הפרסום   Word
ISSN 2224-7211
מנוע חיפוש
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
UNDATA
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©