ירחון סקר כוח אדם
אוגוסט 2020 
פרסום מספר: 2020/8
פורסם: 23/09/2020  
לפרסומים אחרונים בנושא חיפוש במאגר הפרסומיםחיפוש במאגר הפרסומים
EnglishEnglish גרסה  להדפסה גרסה להדפסה
מ ב ו א
ממצאים עיקריים - הודעה לעיתונות , שיטות, מהימנות האומדנים, הגדרות, סיווגים והסברים, שינויים עיקריים במעבר לסקר חודשי החל מינואר 2012, מקדמי שרשור, שאלון,שינויים בסקר כוח אדם 2009, הסבר על ניכוי עונתיות, רשימת משתנים, הערות הסבר ללוחות
מעבר על    
מעבר אלל ו ח ו ת    
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
מ ב ו א
ממצאים עיקריים - הודעה לעיתונות , שיטות, מהימנות האומדנים, הגדרות, סיווגים והסברים, שינויים עיקריים במעבר לסקר חודשי החל מינואר 2012, מקדמי שרשור, שאלון,שינויים בסקר כוח אדם 2009, הסבר על ניכוי עונתיות, רשימת משתנים, הערות הסבר ללוחות
 
ממצאים עיקריים - הודעה לתקשורת   Pdf
שיטות   Pdf
מהימנות האומדנים   Pdf
הגדרות, סיווגים והסברים   Pdf
שינויים עיקריים במעבר לסקר כוח אדם חודשי - החל מינואר 2012   Pdf
מקדמי שרשור   Pdf
שאלון   Pdf
שאלון בערבית   Pdf
שאלון ברוסית   Pdf
הסבר על ניכוי עונתיות   Pdf
רשימת משתנים   Excel
הערות הסבר ללוחות   Pdf
ל ו ח ו ת   Zip
בני 15 ומעלה, לפי תכונות כוח העבודה 1. Excel
גברים בני 15 ומעלה, לפי תכונות כוח העבודה 2. Excel
נשים בנות 15 ומעלה, לפי תכונות כוח העבודה 3. Excel
מועסקים, לפי היקף עבודה 4. Excel
גברים מועסקים, לפי היקף עבודה 5. Excel
נשים מועסקות, לפי היקף עבודה 6. Excel
בני 64-25, לפי תכונות כוח העבודה 7. Excel
גברים בני 64-25, לפי תכונות כוח העבודה 8. Excel
נשים בנות 64-25, לפי תכונות כוח העבודה 9. Excel
שיעורי תעסוקה בקרב בני 15 ומעלה ובני 64-25 10. Excel
מועסקים (לא כולל מדגמים קבועים), לפי היקף עבודה בדרך כלל 11. Excel
גברים מועסקים (לא כולל מדגמים קבועים), לפי היקף עבודה בדרך כלל 12. Excel
נשים מועסקות (לא כולל מדגמים קבועים), לפי היקף עבודה בדרך כלל 13. Excel
מועסקים, לפי היקף עבודה בשבוע הקובע 14. Excel
גברים מועסקים, לפי היקף עבודה בשבוע הקובע 15. Excel
נשים מועסקות, לפי היקף עבודה בשבוע הקובע 16. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
עובדי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שהשתתפו בהכנת הפרסום   Word
מנוע חיפוש
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
UNDATA
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©