סקר כמות מבוקשת של דירות חדשות
אוקטובר-דצמבר 2017 
רבעון מס' : 2017/4
פורסם: 27/06/2018  
לפרסומים אחרונים בנושא חיפוש במאגר הפרסומיםחיפוש במאגר הפרסומים
EnglishEnglish גרסה  להדפסה גרסה להדפסה
מ ב ו א
    כללי
    ממצאים עיקריים
    מונחים, הגדרות והסברים
    מקורות הנתונים
    שיטות (מתודולוגיה)
סימנים מיוחדים בלוחות
הערות הסבר
מעבר על    
ל ו ח ו ת    
מעבר אל1. כמות מבוקשת של דירות חדשות במשך התקופה    
מעבר אל2. דירות חדשות שנמכרו במשך התקופה    
מעבר אל3. דירות חדשות שלא למכירה שהחלה בנייתן במשך התקופה    
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
מ ב ו א
    כללי
    ממצאים עיקריים
    מונחים, הגדרות והסברים
    מקורות הנתונים
    שיטות (מתודולוגיה)
סימנים מיוחדים בלוחות
הערות הסבר
 
מ ב ו א   Word
הערות הסבר וסימנים מיוחדים בלוחות   Word
   ל ו ח ו ת  
1. כמות מבוקשת של דירות חדשות במשך התקופה   Zip
כמות מבוקשת של דירות חדשות - נתונים מקוריים, מנוכי עונתיות ומגמה 1.1. Excel
כמות מבוקשת של דירות חדשות, לפי מחוז 1.2. Excel
כמות מבוקשת של דירות חדשות, לפי יישובים נבחרים 1.3. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
2. דירות חדשות שנמכרו במשך התקופה   Zip
דירות חדשות שנמכרו - נתונים מקוריים, מנוכי עונתיות ומגמה 2.1. Excel
דירות חדשות שנמכרו, לפי מחוז 2.2. Excel
דירות חדשות שנמכרו, לפי יישובים נבחרים 2.3. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
3. דירות חדשות שלא למכירה שהחלה בנייתן במשך התקופה   Zip
דירות חדשות שלא למכירה שהחלה בנייתן - נתונים מקוריים, מנוכי עונתיות ומגמה 3.1. Excel
דירות חדשות שלא למכירה שהחלה בנייתן, לפי מחוז 3.2. Excel
דירות חדשות שלא למכירה שהחלה בנייתן, לפי יישובים נבחרים 3.3. Excel
דירות חדשות שלא למכירה שהחלה בנייתן, לפי מספר קומות בבניין ומספר דירות בבניין 3.4. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
עובדי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שהשתתפו בהכנת הפרסום   Word
ISSN 1565 - 9186
מנוע חיפוש
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
UNDATA
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©