סקר דירות חדשות למכירה בבנייה ביזמה פרטית
ינואר-מרס 2011 
רבעון מס' : 2011/2
פורסם: 13/06/2011  
לפרסומים אחרונים בנושא חיפוש במאגר הפרסומיםחיפוש במאגר הפרסומים
EnglishEnglish גרסה  להדפסה גרסה להדפסה
מ ב ו א - כללי, ממצאים עיקריים, מונחים, הגדרות והסברים, מקורות הנתונים, שיטות (מתודולוגיה) מעבר על    
ל ו ח ו ת    
מעבר אל1. דירות חדשות שנמכרו במשך התקופה    
מעבר אל2. דירות חדשות למכירה בסוף החודש/הרבעון    
מעבר אל3. התחלות בנייה של דירות חדשות שלא למכירה במשך התקופה    
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
מ ב ו א - כללי, ממצאים עיקריים, מונחים, הגדרות והסברים, מקורות הנתונים, שיטות (מתודולוגיה)  
מ ב ו א   Word
הערות וסימנים מיוחדים בלוחות   Word
   ל ו ח ו ת  
1. דירות חדשות שנמכרו במשך התקופה   Zip
דירות חדשות שנמכרו, לפי מחוז 1.1. Excel
חציון חודשי הימצאות בשוק הדירות החדשות, לפי מחוז 1.2. Excel
דירות חדשות שנמכרו, לפי מספר דירות בבניין 1.3. Excel
חציון חודשי הימצאות בשוק הדירות החדשות, לפי מספר דירות בבניין 1.4. Excel
דירות חדשות שנמכרו, לפי מספר חדרים בדירה 1.5. Excel
חציון חודשי הימצאות בשוק הדירות החדשות, לפי מספר חדרים בדירה 1.6. Excel
דירות חדשות שנמכרו, לפי חודשי הימצאות בשוק הדירות החדשות 1.7. Excel
דירות חדשות שנמכרו, לפי ערים נבחרות 1.8. Excel
דירות חדשות שנמכרו, לפי מטרופולין 1.9. Excel
דירות חדשות שנמכרו - נתונים מקוריים, מנוכי עונתיות ומגמה 1.10. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
2. דירות חדשות למכירה בסוף החודש/הרבעון   Zip
דירות חדשות למכירה, לפי מחוז 2.1. Excel
חציון חודשי הימצאות בשוק הדירות החדשות, לפי מחוז 2.2. Excel
דירות חדשות למכירה, לפי מספר דירות בבניין 2.3. Excel
חציון חודשי הימצאות בשוק הדירות החדשות, לפי מספר דירות בבניין 2.4. Excel
דירות חדשות למכירה, לפי מספר חדרים בדירה 2.5. Excel
חציון חודשי הימצאות בשוק הדירות החדשות, לפי מספר חדרים בדירה 2.6. Excel
דירות חדשות למכירה, לפי חודשי הימצאות בשוק הדירות החדשות 2.7. Excel
דירות חדשות למכירה, לפי ערים נבחרות 2.8. Excel
דירות חדשות למכירה, לפי מטרופולין 2.9. Excel
דירות חדשות למכירה - נתונים מקוריים, מנוכי עונתיות ומגמה 2.10. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
3. התחלות בנייה של דירות חדשות שלא למכירה במשך התקופה   Zip
דירות חדשות שלא למכירה, לפי מספר קומות בבניין ומספר דירות בבניין 3.1. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
עובדי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שהשתתפו בהכנת הפרסום   Word
ISSN 1565 - 9186
מנוע חיפוש
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
UNDATA
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©