חשבונות המאזן הלאומי
2018 
פרסום מספר: 1779
פורסם: 24/08/2020  
לפרסומים אחרונים בנושא חיפוש במאגר הפרסומיםחיפוש במאגר הפרסומים
EnglishEnglish גרסה  להדפסה גרסה להדפסה
הקדמה
מבוא
    כללי
    ממצאים עיקריים
    מונחים, הגדרות והסברים
    שיטות
    מקורות הנתונים
מעבר על    
מעבר אלתרשימים    
מעבר אללוחות    
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
הקדמה
מבוא
    כללי
    ממצאים עיקריים
    מונחים, הגדרות והסברים
    שיטות
    מקורות הנתונים
 
הקדמה   Word
מבוא   Word
תרשימים   Zip
רכוש לאומי ממוצע לנפש, 2018-2014 1.  
סך כל הנכסים הפיננסיים במשק, לפי מגזר, 2018-2014 2.  
התפלגות הנכסים של משקי הבית (ללא מלכ"ר פרטי), 2018 3.  
ערך הנכסים הפיננסיים הממוצע של משקי הבית לנפש - השוואה בין-לאומית, 2018 4.  
סך כל ההתחייבויות במשק, לפי מגזר, 2018-2014 5.  
סך כל החוב במשק, לפי מגזר, 2018-2014 6.  
אשראי ממוצע למשק בית, 2018-2014 7.  
נכסים נטו של המשק בחו"ל, 2018-2014 8.  
חזרה לתוכן הפרסום
לוחות   Zip
הערות הסבר וסימנים מיוחדים בלוחות   Word
התפלגות הנכסים במשק בין המגזרים המוסדיים העיקריים וחו"ל - 2018 1. Excel
מאזן לאומי, לפי מגזרים מוסדיים - 2018 - מאוחד 2. Excel
מאזן לאומי, לפי מגזרים מוסדיים - 2018 - לא-מאוחד 3. Excel
מאזן החברות העסקיות הלא-פיננסיות, לפי מגזרים מוסדיים - 2018 - מאוחד 4. Excel
מאזן בנק ישראל, לפי מגזרים מוסדיים - 2018 - מאוחד 5. Excel
מאזן המוסדות האחרים המקבלים פיקדונות, לפי מגזרים מוסדיים - 2018 - מאוחד 6. Excel
מאזן קרנות ההשקעה הכספיות, לפי מגזרים מוסדיים - 2018 - מאוחד 7. Excel
מאזן קרנות ההשקעה הלא-כספיות, לפי מגזרים מוסדיים - 2018 - מאוחד 8. Excel
מאזן המתווכים הפיננסיים, לפי מגזרים מוסדיים - 2018 - מאוחד 9. Excel
מאזן מוסדות העזר, לפי מגזרים מוסדיים - 2018 - מאוחד 10. Excel
מאזן חברות הביטוח, לפי מגזרים מוסדיים - 2018 - מאוחד 11. Excel
מאזן קרנות הפנסיה, לפי מגזרים מוסדיים - 2018 - מאוחד 12. Excel
מאזן הממשלה המרכזית, לפי מגזרים מוסדיים - 2018 - מאוחד 13. Excel
מאזן הרשויות המקומיות, לפי מגזרים מוסדיים - 2018 - מאוחד 14. Excel
מאזן משקי הבית, לפי מגזרים מוסדיים - 2018 - מאוחד 15. Excel
מאזן המלכ"רים המשרתים משקי בית, לפי מגזרים מוסדיים - 2018 - מאוחד 16. Excel
מאזן לאומי, לפי מגזרים מוסדיים - 2017 - מאוחד 17. Excel
מאזן לאומי, לפי מגזרים מוסדיים - 2016 - מאוחד 18. Excel
מאזן לאומי, לפי מגזרים מוסדיים - 2015 - מאוחד 19. Excel
מאזן לאומי, לפי מגזרים מוסדיים - 2014 - מאוחד 20. Excel
מאזן לאומי, לפי מגזרים מוסדיים - 2013 - מאוחד 21. Excel
מאזן לאומי, לפי מגזרים מוסדיים - 2012 - מאוחד 22. Excel
מאזן לאומי, לפי מגזרים מוסדיים - 2011 - מאוחד 23. Excel
מאזן לאומי, לפי מגזרים מוסדיים - 2010 - מאוחד 24. Excel
מאזן לאומי, לפי מגזרים מוסדיים - 2009 - מאוחד 25. Excel
מאזן לאומי, לפי מגזרים מוסדיים - 2008 - מאוחד 26. Excel
מאזן לאומי, לפי מגזרים מוסדיים - 2007 - מאוחד 27. Excel
מאזן לאומי, לפי מגזרים מוסדיים - 2006 - מאוחד 28. Excel
מאזן לאומי, לפי מגזרים מוסדיים - 2005 - מאוחד 29. Excel
מאזן לאומי, לפי מגזרים מוסדיים - 2004 - מאוחד 30. Excel
מאזן לאומי, לפי מגזרים מוסדיים - 2003 - מאוחד 31. Excel
מאזן לאומי, לפי מגזרים מוסדיים - 2002 - מאוחד 32. Excel
מאזן לאומי, לפי מגזרים מוסדיים - 2001 - מאוחד 33. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
עובדי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שהשתתפו בהכנת הפרסום   Word
ISSN 1565-3307
מנוע חיפוש
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
UNDATA
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©