המועצה הציבורית לסטטיסטיקה המועצה הציבורית לסטטיסטיקה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
 הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה
2011 
לחשבון לוויין של המים בישראל (מהדורה מעודכנת) 2006
פרסום מספר: 80
הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה 2011 (מהדורה מעודכנת)
פורסם: 07/11/2012  
לפרסומים קודמים
EnglishEnglish גרסה  להדפסה גרסה להדפסה
הקדמה
מ ב ו א - כללי, רקע, עקרונות הסיווג, מבנה הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה 2011, השינויים העיקריים בין הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה 1993 לבין הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה 2011, השינויים העיקריים בין ISIC, Rev. 4 לבין הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה 2011, ביבליוגרפיה
מעבר על    
מעבר אלרשימות הענפים    
תיאור הענפים    
מעבר אלA. חקלאות, ייעור ודיג    
מעבר אלB. כרייה וחציבה    
מעבר אלC. תעשייה וחרושת    
מעבר אלD. אספקת חשמל, גז, קיטור ומיזוג אוויר    
מעבר אלE. אספקת מים; שירותי ביוב, טיפול באשפה ובפסולת ושירותי טיהור    
מעבר אלF. בינוי    
מעבר אלG. מסחר סיטוני וקמעוני; תיקון כלי רכב מנועיים ואופנועים    
מעבר אלH. שירותי תחבורה, אחסנה, דואר ובלדרות    
מעבר אלI. שירותי אירוח ואוכל    
מעבר אלJ. מידע ותקשורת    
מעבר אלK. שירותים פיננסיים ושירותי ביטוח    
מעבר אלL. פעילויות בנדל"ן    
מעבר אלM. שירותים מקצועיים, מדעיים וטכניים    
מעבר אלN. שירותי ניהול ותמיכה    
מעבר אלO. מינהל מקומי, מינהל ציבורי וביטחון; ביטוח לאומי חובה    
מעבר אלP. חינוך    
מעבר אלQ. שירותי בריאות ושירותי רווחה וסעד    
מעבר אלR. אמנות, בידור ופנאי    
מעבר אלS. שירותים אחרים    
מעבר אלT. משקי בית כמקומות תעסוקה; משקי בית המייצרים מגוון טובין ושירותים לשימוש עצמי    
מעבר אלU. ארגונים וגופים חוץ-מדינתיים    
מ פ ת ח    
מעבר אלמפתח אלף-ביתי    
נ ס פ ח י ם    
מעבר אלנספח א - מפתח מעבר ברמת 4 ספרות (תתי-ענפים), מהסיווג האחיד של ענפי הכלכלה 1993 לסיווג האחיד של ענפי הכלכלה 2011    
מעבר אלנספח ב - מפתח מעבר ברמת 4 ספרות (תתי-ענפים), מהסיווג האחיד של ענפי הכלכלה 2011 לסיווג האחיד של ענפי הכלכלה 1993    
מעבר אלנספח ג - מפתח מעבר ברמת 4 ספרות (תתי-ענפים), מהסיווג הבין-לאומי ISIC, Rev. 4 לסיווג האחיד של ענפי הכלכלה 2011 (אנגלית בלבד)    
מעבר אלנספח ד - טבלת התאמות למשק הישראלי ברמת 2 ספרות (ענפים ראשיים) ו-3 ספרות (ענפי משנה), מהסיווג הבין-לאומי ISIC, Rev. 4 לסיווג האחיד של ענפי הכלכלה 2011 (אנגלית בלבד)    
מעבר אלנספח ה - סיווג ענפי התעשייה לפי עצמה טכנולוגית    
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
הקדמה
מ ב ו א - כללי, רקע, עקרונות הסיווג, מבנה הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה 2011, השינויים העיקריים בין הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה 1993 לבין הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה 2011, השינויים העיקריים בין ISIC, Rev. 4 לבין הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה 2011, ביבליוגרפיה
 
הקדמה   Word
קיצורים וראשי תיבות   Word
מ ב ו א   Word
רשימות הענפים   Zip
קיצורים   Word
רשימת הסדרים והענפים הראשיים   Excel
רשימת הסדרים, הענפים הראשיים, ענפי המשנה ותתי-הענפים   Excel
חזרה לתוכן הפרסום
   תיאור הענפים  
A. חקלאות, ייעור ודיג   Zip
חקלאות, ייעור ודיג A. Word
גידולים צמחיים 01. Word
ייעור וכריתת עצים 02. Word
דיג וחקלאות ימית 03. Word
גידול בעלי חיים, ציד ופעילויות נלוות 04. Word
חזרה לתוכן הפרסום
B. כרייה וחציבה   Zip
כרייה וחציבה B. Word
כריית פחם ופחם חום 05. Word
הפקת נפט גולמי וגז טבעי 06. Word
כריית עפרות מתכת 07. Word
סוגים אחרים של כרייה וחציבה 08. Word
פעילויות עזר לכרייה 09. Word
חזרה לתוכן הפרסום
C. תעשייה וחרושת   Zip
תעשייה וחרושת C. Word
ייצור מוצרי מזון 10. Word
ייצור משקאות 11. Word
ייצור מוצרי טבק 12. Word
ייצור טקסטיל 13. Word
ייצור מוצרי הלבשה 14. Word
ייצור ועיבוד של מוצרי עור ושל אביזרים נלווים 15. Word
ייצור מוצרי עץ ומוצרי עץ ושעם, פרט לרהיטים; ייצור מוצרי קש ומוצרים מחומרי קליעה 16. Word
ייצור נייר ומוצריו 17. Word
הדפסה ושכפול של חומר תקשורתי מוקלט 18. Word
ייצור קוק ומוצרי נפט גולמי מזוקק 19. Word
ייצור כימיקלים ומוצריהם 20. Word
ייצור תרופות קונבנציונליות ותרופות הומאופתיות 21. Word
ייצור מוצרי גומי ופלסטיק 22. Word
ייצור מוצרים אחרים על בסיס מינרלים אל-מתכתיים 23. Word
תעשיית מתכות בסיסיות 24. Word
ייצור מוצרי מתכת בהרכבה, פרט למכונות ולציוד 25. Word
ייצור מחשבים, מכשור אלקטרוני ואופטי 26. Word
ייצור ציוד חשמלי 27. Word
ייצור מכונות וציוד לנמ"א 28. Word
ייצור כלי רכב מנועיים ונגררים 29. Word
ייצור כלי תחבורה והובלה אחרים 30. Word
ייצור רהיטים 31. Word
ענפי ייצור אחרים 32. Word
תיקון, תחזוקה והתקנה של מכונות וציוד 33. Word
עיבוד יהלומים 34. Word
חזרה לתוכן הפרסום
D. אספקת חשמל, גז, קיטור ומיזוג אוויר   Zip
אספקת חשמל, גז, קיטור ומיזוג אוויר D. Word
אספקת חשמל, גז, קיטור ומיזוג אוויר (קירור) 35. Word
חזרה לתוכן הפרסום
E. אספקת מים; שירותי ביוב, טיפול באשפה ובפסולת ושירותי טיהור   Zip
אספקת מים; שירותי ביוב, טיפול באשפה ובפסולת ושירותי טיהור E. Word
אגירת מים, טיפול ואספקה 36. Word
שירותי ביוב 37. Word
איסוף, טיפול וסילוק של אשפה ופסולת; מחזור (והשבה) של חומרים 38. Word
שירותי טיהור ושירותים אחרים לטיפול בפסולת 39. Word
חזרה לתוכן הפרסום
F. בינוי   Zip
בינוי F. Word
בניית מבנים ובניינים 41. Word
עבודות הנדסה אזרחית 42. Word
עבודות בנייה מיוחדות 43. Word
חזרה לתוכן הפרסום
G. מסחר סיטוני וקמעוני; תיקון כלי רכב מנועיים ואופנועים   Zip
מסחר סיטוני וקמעוני; תיקון כלי רכב מנועיים ואופנועים G. Word
מסחר סיטוני וקמעוני בכלי רכב מנועיים ובאופנועים ותיקונם 45. Word
מסחר סיטוני, פרט לכלי רכב מנועיים ולאופנועים 46. Word
מכירה קמעונית, פרט לכלי רכב מנועיים ולאופנועים 47. Word
חזרה לתוכן הפרסום
H. שירותי תחבורה, אחסנה, דואר ובלדרות   Zip
שירותי תחבורה, אחסנה, דואר ובלדרות H. Word
הובלה יבשתית והובלה באמצעות קווי צינורות 49. Word
הובלה ימית 50. Word
הובלה אווירית 51. Word
אחסנה ושירותי עזר לתחבורה 52. Word
שירותי דואר ובלדרות 53. Word
חזרה לתוכן הפרסום
I. שירותי אירוח ואוכל   Zip
שירותי אירוח ואוכל I. Word
שירותי אירוח 55. Word
שירותי מזון ומשקאות 56. Word
חזרה לתוכן הפרסום
J. מידע ותקשורת   Zip
מידע ותקשורת J. Word
הוצאה לאור 58. Word
הפקה, פוסט-פרודקשן והפצה של סרטי קולנוע, סרטי וידאו, תכניות טלוויזיה, הקלטה והוצאה לאור של קול ומוזיקה 59. Word
שידור תכניות רדיו וטלוויזיה 60. Word
שירותי תקשורת 61. Word
תכנות מחשבים, ייעוץ בתחום המחשבים ושירותים נלווים אחרים 62. Word
שירותי מידע 63. Word
חזרה לתוכן הפרסום
K. שירותים פיננסיים ושירותי ביטוח   Zip
שירותים פיננסיים ושירותי ביטוח K. Word
שירותים פיננסיים, פרט לביטוח ולקרנות פנסיה 64. Word
ביטוח, ביטוח משנה וקרנות פנסיה, פרט לביטוח לאומי חובה 65. Word
פעילויות עזר הנלוות לשירותים פיננסיים ולשירותי ביטוח 66. Word
חזרה לתוכן הפרסום
L. פעילויות בנדל"ן   Zip
פעילויות בנדל"ן L. Word
פעילויות בנדל"ן 68. Word
חזרה לתוכן הפרסום
M. שירותים מקצועיים, מדעיים וטכניים   Zip
שירותים מקצועיים, מדעיים וטכניים M. Word
שירותים משפטיים ושירותי חשבונאות 69. Word
שירותי משרדים ראשיים; שירותי ייעוץ ניהולי 70. Word
שירותי אדריכלות והנדסה; בדיקות טכניות וניתוח נתונים טכניים 71. Word
מחקר מדעי ופיתוח 72. Word
פרסום וחקר שווקים 73. Word
סוגים אחרים של שירותים מקצועיים, מדעיים וטכניים 74. Word
שירותים וטרינריים 75. Word
חזרה לתוכן הפרסום
N. שירותי ניהול ותמיכה   Zip
שירותי ניהול ותמיכה N. Word
שירותי השכרה והחכרה 77. Word
שירותי תעסוקה 78. Word
פעילויות של סוכנויות נסיעות, מארגני טיולים, הזמנות ושירותים נלווים 79. Word
שירותי שמירה, אבטחה וחקירה 80. Word
שירותי תחזוקה לבניינים ועבודות גינון 81. Word
שירותי ניהול ותמיכה למשרדים ולעסקים 82. Word
חזרה לתוכן הפרסום
O. מינהל מקומי, מינהל ציבורי וביטחון; ביטוח לאומי חובה   Zip
מינהל מקומי, מינהל ציבורי וביטחון; ביטוח לאומי חובה O. Word
מינהל מקומי 83. Word
מינהל ציבורי וביטחון; ביטוח לאומי חובה 84. Word
חזרה לתוכן הפרסום
P. חינוך   Zip
חינוך P. Word
חינוך 85. Word
חזרה לתוכן הפרסום
Q. שירותי בריאות ושירותי רווחה וסעד   Zip
שירותי בריאות ושירותי רווחה וסעד Q. Word
שירותי בריאות 86. Word
מגורים טיפוליים 87. Word
שירותי רווחה וסעד ללא מגורים 88. Word
חזרה לתוכן הפרסום
R. אמנות, בידור ופנאי   Zip
אמנות, בידור ופנאי R. Word
יצירה, אמנות ובידור 90. Word
הפעלת ספריות, ארכיונים, מוזאונים ופעילויות תרבות אחרות 91. Word
פעילויות הימורים והתערבויות 92. Word
פעילויות ספורט, בילוי ופנאי 93. Word
חזרה לתוכן הפרסום
S. שירותים אחרים   Zip
שירותים אחרים S. Word
פעילויות של ארגוני חברים 94. Word
תיקון של מחשבים, ציוד אישי וציוד לבית 95. Word
שירותים אישיים אחרים 96. Word
חזרה לתוכן הפרסום
T. משקי בית כמקומות תעסוקה; משקי בית המייצרים מגוון טובין ושירותים לשימוש עצמי   Zip
משקי בית כמקומות תעסוקה; משקי בית המייצרים מגוון טובין ושירותים לשימוש עצמי T. Word
משקי בית כמקומות תעסוקה (לעובדי משק בית) 97. Word
משקי בית המייצרים מגוון טובין ושירותים לשימוש עצמי 98. Word
חזרה לתוכן הפרסום
U. ארגונים וגופים חוץ-מדינתיים   Zip
ארגונים וגופים חוץ-מדינתיים U. Word
ארגונים וגופים חוץ-מדינתיים 99. Word
חזרה לתוכן הפרסום
   מ פ ת ח  
מפתח אלף-ביתי   Zip
הסברים   Word
מפתח אלף-ביתי   Word
חזרה לתוכן הפרסום
   נ ס פ ח י ם  
נספח א - מפתח מעבר ברמת 4 ספרות (תתי-ענפים), מהסיווג האחיד של ענפי הכלכלה 1993 לסיווג האחיד של ענפי הכלכלה 2011   Zip
הערות וקיצורים   Word
סוג מעבר - הסברים   Word
מפתח מעבר ברמת 4 ספרות (תתי-ענפים), מהסיווג האחיד של ענפי הכלכלה 1993 לסיווג האחיד של ענפי הכלכלה 2011   Excel
חזרה לתוכן הפרסום
נספח ב - מפתח מעבר ברמת 4 ספרות (תתי-ענפים), מהסיווג האחיד של ענפי הכלכלה 2011 לסיווג האחיד של ענפי הכלכלה 1993   Zip
הערות וקיצורים   Word
מפתח מעבר ברמת 4 ספרות (תתי-ענפים), מהסיווג האחיד של ענפי הכלכלה 2011 לסיווג האחיד של ענפי הכלכלה 1993   Excel
חזרה לתוכן הפרסום
נספח ג - מפתח מעבר ברמת 4 ספרות (תתי-ענפים), מהסיווג הבין-לאומי ISIC, Rev. 4 לסיווג האחיד של ענפי הכלכלה 2011 (אנגלית בלבד)   Zip
הערות וקיצורים (אנגלית בלבד)   Word
מפתח מעבר ברמת 4 ספרות (תתי-ענפים), מהסיווג הבין-לאומי ISIC, Rev. 4 לסיווג האחיד של ענפי הכלכלה 2011 (אנגלית בלבד)   Excel
חזרה לתוכן הפרסום
נספח ד - טבלת התאמות למשק הישראלי ברמת 2 ספרות (ענפים ראשיים) ו-3 ספרות (ענפי משנה), מהסיווג הבין-לאומי ISIC, Rev. 4 לסיווג האחיד של ענפי הכלכלה 2011 (אנגלית בלבד)   Zip
קיצורים (אנגלית בלבד)   Word
טבלת התאמות למשק הישראלי ברמת 2 ספרות (ענפים ראשיים) ו-3 ספרות (ענפי משנה), מהסיווג הבין-לאומי
ISIC, Rev. 4 לסיווג האחיד של ענפי הכלכלה 2011 (אנגלית בלבד)
  Excel
חזרה לתוכן הפרסום
נספח ה - סיווג ענפי התעשייה לפי עצמה טכנולוגית   Zip
סיווג ענפי התעשייה לפי עצמה טכנולוגית   Word
עצמה טכנולוגית - מעבר מסיווג האחיד של ענפי הכלכלה 1993 לסיווג האחיד של ענפי הכלכלה 2011, לפי ענף ראשי   Excel
חזרה לתוכן הפרסום
חברי הוועדות   Excel
עובדי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שלקחו חלק בהכנת הפרסום   Word
ISSN 0333-8916
מנוע חיפוש
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
UNDATA
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©