סקר ייעודי יבוא 2014 
פורסם: 08/09/2020  
לפרסומים אחרונים בנושא חיפוש במאגר הפרסומיםחיפוש במאגר הפרסומים
EnglishEnglish גרסה  להדפסה גרסה להדפסה
הקדמה
מ ב ו א
שאלון
סימנים מיוחדים
מעבר על    
לוח 1. יבוא ומסי יבוא לפי ענף מקור    
מעבר אליבוא ומסי יבוא לפי ענף מקור    
לוח 2. יבוא ומסי יבוא לפי ענף ייעוד    
מעבר אליבוא ומסי יבוא לפי ענף ייעוד    
לוח 3. יבוא ומסי יבוא לפי ענף מקור בתוך ייעוד כלכלי    
מעבר אלצריכה    
מעבר אלתשומות לייצור    
מעבר אלסחורות להשקעה    
לוח 4. יבוא ומיסי יבוא, לפי ענף ייעוד בתוך ענף מקור    
מעבר אלA. חקלאות, ייעור ודיג    
מעבר אלB כרייה וחציבה    
מעבר אלC תעשייה וחרושת    
מעבר אלG מסחר סיטוני וקמעוני; תיקון כלי רכב מנועיים ואופנועים    
מעבר אלJ מידע ותקשורת    
מעבר אלM שירותים מקצועיים, מדעיים וטכניים    
מעבר אלS,T,U שירותים אחרים; משקי בית כמקומות תעסוקה; משקי בית המייצרים מגוון טובין ושירותים לשימוש עצמי; ארגונים וגופים חוץ-מדינתיים.    
לוח 5. יבוא ומיסי יבוא, לפי ענף מקור בתוך ענף ייעוד    
מעבר אלA. חקלאות, ייעור ודיג    
מעבר אלB כרייה וחציבה    
מעבר אלC תעשייה וחרושת    
מעבר אלD,E. אספקת חשמל, גז, גיטור ומיזוג אוויר;  אספקת מים; שירותי ביוב, טיפול באשפה ובפסולת ושירותי טיהור    
מעבר אלF בינוי    
מעבר אלG מסחר סיטוני וקמעוני; תיקון כלי רכב מנועיים ואופנועים    
מעבר אלH שירותי תחבורה, אחסנה, דואר ובלדרות    
מעבר אלI שירותי אוכל ואירוח    
מעבר אלJ מידע ותקשורת    
מעבר אלK שירותים פיננסיים ושירותי ביטוח    
מעבר אלL פעילויות בנדל"ן    
מעבר אלM שירותים מקצועיים, מדעיים וטכניים    
מעבר אלN שירותי ניהול ותמיכה    
מעבר אלO מינהל מקומי, מינהל ציבורי וביטחון; ביטוח לאומי חובה    
מעבר אלP חינוך    
מעבר אלQ שירותי בריאות ושירותי רווחה וסעד    
מעבר אלR אמנות, בידור ופנאי    
מעבר אלS,T,U שירותים אחרים; משקי בית כמקומות תעסוקה; משקי בית המייצרים מגוון טובין ושירותים לשימוש עצמי; ארגונים וגופים חוץ-מדינתיים.    
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
הקדמה
מ ב ו א
שאלון
סימנים מיוחדים
 
הקדמה   Word
מ ב ו א   Word
שאלון   Pdf
סימנים מיוחדים   Word
   לוח 1. יבוא ומסי יבוא לפי ענף מקור  
יבוא ומסי יבוא לפי ענף מקור   Zip
יבוא ומסי יבוא לפי ענף מקור 1. Pdf
חזרה לתוכן הפרסום
   לוח 2. יבוא ומסי יבוא לפי ענף ייעוד  
יבוא ומסי יבוא לפי ענף ייעוד   Zip
יבוא ומסי יבוא לפי ענף ייעוד 1. Pdf
חזרה לתוכן הפרסום
   לוח 3. יבוא ומסי יבוא לפי ענף מקור בתוך ייעוד כלכלי  
צריכה   Zip
צריכה 1. Pdf
חזרה לתוכן הפרסום
תשומות לייצור   Zip
תשומות לייצור 2. Pdf
חזרה לתוכן הפרסום
סחורות להשקעה   Zip
סחורות להשקעה 3. Pdf
חזרה לתוכן הפרסום
   לוח 4. יבוא ומיסי יבוא, לפי ענף ייעוד בתוך ענף מקור  
A. חקלאות, ייעור ודיג   Zip
ענף מקור 4-1 חקלאות, ייעור ודיג 1. Pdf
חזרה לתוכן הפרסום
B כרייה וחציבה   Zip
ענף מקור 9-5 - כרייה וחציבה 2. Pdf
חזרה לתוכן הפרסום
C תעשייה וחרושת   Zip
ענף מקור 12-10 - ייצור מוצרי מזון, משקאות ומוצרי טבק 3. Pdf
ענף מקור 15-13 - ייצור טקסטיל, ייצור מוצרי הלבשה, ייצור ועיבוד של מוצרי עור ושל אביזרים נלווים 4. Pdf
ענף מקור 31,16 - ייצור מוצרי עץ ומוצרי עץ ושעם, ייצור מוצרי קש ומוצרים מחומרי קליעה; ייצור רהיטים 5. Pdf
ענף מקור 17 - ייצור נייר ומוצריו 6. Pdf
ענף מקור 18 - הדפסה ושכפול של חומר תקשורתי מוקלט 7. Pdf
ענף מקור 21-19 - ייצור קוק ומוצרי נפט גולמי מזוקק; ייצור כימיקלים ומוצריהם; ייצור תרופות קונוונציונליות ותרופות הומאופתיות 8. Pdf
ענף מקור 22 - ייצור מוצרי גומי ופלסטיק 9. Pdf
ענף מקור 23 - ייצור מוצרים אחרים על בסיס מינרלים אל-מתכתיים 10. Pdf
ענף מקור 24 - תעשיית מתכות בסיסיות 11. Pdf
ענף מקור 25 - ייצור מוצרי מתכת בהרכבה, פרט למכונות ולציוד 12. Pdf
ענף מקור 26 - ייצור מחשבים, מכשור אלקטרוני ואופטי 13. Pdf
ענף מקור 27 - ייצור ציוד חשמלי 14. Pdf
ענף מקור 28 - ייצור מכונות וציוד לנמ"א 15. Pdf
ענף מקור 30-29 ייצור כלי רכב מנועיים ונגררים; ייצור כלי תחבורה והובלה אחרים 16. Pdf
ענף מקור 32 - ענפי ייצור אחרים 17. Pdf
ענף מקור 34 - עיבוד יהלומים 18. Pdf
חזרה לתוכן הפרסום
G מסחר סיטוני וקמעוני; תיקון כלי רכב מנועיים ואופנועים   Zip
ענף מקור 46 - מסחר סיטוני וקמעוני בכלי רכב מנועיים ובאופנועים ותיקונם 19. Pdf
חזרה לתוכן הפרסום
J מידע ותקשורת   Zip
ענף מקור 60-59 - הפקה ושידור של סרטי קולנוע, טלוויזיה, רדיו ומוזיקה 20. Pdf
חזרה לתוכן הפרסום
M שירותים מקצועיים, מדעיים וטכניים   Zip
ענף מקור 74 - סוגים אחרים של שירותים מקצועיים, מדעיים וטכניים 21. Pdf
חזרה לתוכן הפרסום
S,T,U שירותים אחרים; משקי בית כמקומות תעסוקה; משקי בית המייצרים מגוון טובין ושירותים לשימוש עצמי; ארגונים וגופים חוץ-מדינתיים.   Zip
ענף מקור 99-94 - שירותים אחרים; משקי בית כמקומות תעסוקה; משקי בית המייצרים מגוון טובין ושירותים לשימוש עצמי; ארגונים וגופים חוץ-מדינתיים 22. Pdf
חזרה לתוכן הפרסום
   לוח 5. יבוא ומיסי יבוא, לפי ענף מקור בתוך ענף ייעוד  
A. חקלאות, ייעור ודיג   Zip
ענף ייעוד 04-01 - חקלאות, ייעור ודיג 1. Pdf
חזרה לתוכן הפרסום
B כרייה וחציבה   Zip
ענף ייעוד 09-05 - כרייה וחציבה 2. Pdf
חזרה לתוכן הפרסום
C תעשייה וחרושת   Zip
ענף ייעוד 12-10 - ייצור מוצרי מזון, משקאות ומוצרי טבק 3. Pdf
ענף ייעוד 15-13 - ייצור טקסטיל, ייצור מוצרי הלבשה, ייצור ועיבוד של מוצרי עור ושל אביזרים נלווים 4. Pdf
ענף ייעוד 31, 16 - ייצור מוצרי עץ ומוצרי עץ ושעם, ייצור מוצרי קש ומוצרים מחומרי קליעה; ייצור רהיטים 5. Pdf
ענף ייעוד 17 - ייצור נייר ומוצריו 6. Pdf
ענף ייעוד 18 - הדפסה ושכפול של חומר תקשורתי מוקלט 7. Pdf
ענף ייעוד 21-19 - ייצור קוק ומוצרי נפט גולמי מזוקק; ייצור כימיקלים ומוצריהם; ייצור תרופות קונוונציונליות ותרופות הומאופתיות 8. Pdf
ענף ייעוד 22 - ייצור מוצרי גומי ופלסטיק 9. Pdf
ענף ייעוד 23 - ייצור מוצרים אחרים על בסיס מינרלים אל-מתכתיים 10. Pdf
ענף ייעוד 24 - תעשיית מתכות בסיסיות 11. Pdf
ענף ייעוד 25 - ייצור מוצרי מתכת בהרכבה, פרט למכונות ולציוד 12. Pdf
ענף ייעוד 26 - ייצור מחשבים, מכשור אלקטרוני ואופטי 13. Pdf
ענף ייעוד 27 - ייצור ציוד חשמלי 14. Pdf
ענף ייעוד 28 - ייצור מכונות וציוד לנמ"א 15. Pdf
ענף ייעוד 30-29 - ייצור כלי רכב מנועיים ונגררים; ייצור כלי תחבורה והובלה אחרים 16. Pdf
ענף ייעוד 32 - ענפי ייצור אחרים 17. Pdf
ענף ייעוד 33 - תיקון, תחזוקה והתקנה של מכונות וציוד 18. Pdf
ענף ייעוד 34 - עיבוד יהלומים 19. Pdf
חזרה לתוכן הפרסום
D,E. אספקת חשמל, גז, גיטור ומיזוג אוויר;  אספקת מים; שירותי ביוב, טיפול באשפה ובפסולת ושירותי טיהור   Zip
ענף ייעוד 39-35 - אספקת חשמל, גז, קיטור ומיזוג אוויר; אספקת מים; שירותי ביוב; טיפול באשפה ובפסולת ושירותי טיהור 20. Pdf
חזרה לתוכן הפרסום
F בינוי   Zip
ענף ייעוד 43-41 - בינוי 21. Pdf
חזרה לתוכן הפרסום
G מסחר סיטוני וקמעוני; תיקון כלי רכב מנועיים ואופנועים   Zip
ענף ייעוד 45 - מסחר סיטוני וקמעוני בכלי רכב מנועיים ובאופנועים ותיקונם 22. Pdf
ענף ייעוד 46 - מסחר סיטוני, פרט לכלי רכב מנועיים ולאופנועים 23. Pdf
ענף ייעוד 47 - מכירה קמעונית, פרט לכלי רכב מנועיים ולאופנועים 24. Pdf
חזרה לתוכן הפרסום
H שירותי תחבורה, אחסנה, דואר ובלדרות   Zip
ענף ייעוד 49 - הובלה יבשתית והובלה באמצעות קווי צינורות 25. Pdf
ענף ייעוד 52-50 - הובלה ימית ואווירית, אחסנה ושירותי עזר לתחבורה 26. Pdf
ענף ייעוד 53 - שירותי דואר ובלדרות 27. Pdf
חזרה לתוכן הפרסום
I שירותי אוכל ואירוח   Zip
ענף ייעוד 55 - שירותי אירוח 28. Pdf
ענף ייעוד 56 - שירותי מזון ומשקאות 29. Pdf
חזרה לתוכן הפרסום
J מידע ותקשורת   Zip
ענף ייעוד 58 - הוצאה לאור 30. Pdf
ענף ייעוד 60-59 - הפקה ושידור של סרטי קולנוע, טלוויזיה, רדיו ומוזיקה 31. Pdf
ענף ייעוד 61 - שירותי תקשורת 32. Pdf
ענף ייעוד 63-62 - תכנות מחשבים, ייעוץ בתחום המחשבים ושירותים נלווים אחרים; שירותי מידע 33. Pdf
חזרה לתוכן הפרסום
K שירותים פיננסיים ושירותי ביטוח   Zip
ענף ייעוד 64 - שירותים פיננסיים, פרט לביטוח ולקרנות פנסיה 34. Pdf
ענף ייעוד 66-65 - ביטוח, ביטוח משנה וקרנות פנסיה, פרט לביטוח לאומי חובה; פעילויות עזר הנלוות לשירותים פיננסיים ולשירותי ביטוח 35. Pdf
חזרה לתוכן הפרסום
L פעילויות בנדל"ן   Zip
ענף ייעוד 68 - פעילויות בנדל"ן 36. Pdf
חזרה לתוכן הפרסום
M שירותים מקצועיים, מדעיים וטכניים   Zip
ענף ייעוד 69 - שירותים משפטיים ושירותי חשבונאות 37. Pdf
ענף ייעוד 70 - שירותי משרדים ראשיים; שירותי ייעוץ ניהולי 38. Pdf
ענף ייעוד 71 - שירותי אדריכלות והנדסה; בדיקות טכניות וניתוח נתונים טכניים 39. Pdf
ענף ייעוד 72 - מחקר מדעי ופיתוח 40. Pdf
ענף ייעוד 73 - פרסום וחקר שווקים 41. Pdf
ענף ייעוד 74 - סוגים אחרים של שירותים מקצועיים, מדעיים וטכניים 42. Pdf
ענף ייעוד 75 - שירותים וטרינריים 43. Pdf
חזרה לתוכן הפרסום
N שירותי ניהול ותמיכה   Zip
ענף ייעוד 77 - שירותי השכרה והחכרה 44. Pdf
ענף ייעוד 78 - שירותי תעסוקה 45. Pdf
ענף ייעוד 79 - פעילויות של סוכנויות נסיעות, מארגני טיולים, הזמנות ושירותים נלווים 46. Pdf
ענף ייעוד 81-80 - שירותי שמירה, אבטחה וחקירה; תחזוקה לבניינים ועבודות גינון 47. Pdf
ענף ייעוד 82 - שירותי ניהול ותמיכה למשרדים ולעסקים 48. Pdf
חזרה לתוכן הפרסום
O מינהל מקומי, מינהל ציבורי וביטחון; ביטוח לאומי חובה   Zip
ענף ייעוד 84-83 - מינהל מקומי; מינהל ציבורי וביטחון; ביטוח לאומי חובה 49. Pdf
חזרה לתוכן הפרסום
P חינוך   Zip
ענף ייעוד 85 - חינוך 50. Pdf
חזרה לתוכן הפרסום
Q שירותי בריאות ושירותי רווחה וסעד   Zip
ענף ייעוד 86 - שירותי בריאות 51. Pdf
ענף ייעוד 88-87 - מגורים טיפוליים; שירותי רווחה וסעד ללא מגורים 52. Pdf
חזרה לתוכן הפרסום
R אמנות, בידור ופנאי   Zip
ענף ייעוד 93-90 - אמנות, בידור ופנאי 53. Pdf
חזרה לתוכן הפרסום
S,T,U שירותים אחרים; משקי בית כמקומות תעסוקה; משקי בית המייצרים מגוון טובין ושירותים לשימוש עצמי; ארגונים וגופים חוץ-מדינתיים.   Zip
ענף ייעוד 99-94 - שירותים אחרים; משקי בית כמקומות תעסוקה; משקי בית המייצרים מגוון טובין ושירותים לשימוש עצמי; ארגונים וגופים חוץ-מדינתיים 54. Pdf
חזרה לתוכן הפרסום
עובדי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שהשתתפו בהכנת הפרסום   Word
מנוע חיפוש
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
UNDATA
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©