חשבונות המגזר הממשלתי
2018-2000 
פרסום מספר: 1800
פורסם: 21/07/2020  
לפרסומים אחרונים בנושא חיפוש במאגר הפרסומיםחיפוש במאגר הפרסומים
EnglishEnglish גרסה  להדפסה גרסה להדפסה
הקדמה
מ ב ו א - כללי
ממצאים עיקריים
מונחים, הגדרות והסברים
מקורות הנתונים ושיטות החישוב
השוואה לפרסומים קודמים
מעבר על    
מעבר אלתרשימים    
מעבר אלל ו ח ו ת    
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
הקדמה
מ ב ו א - כללי
ממצאים עיקריים
מונחים, הגדרות והסברים
מקורות הנתונים ושיטות החישוב
השוואה לפרסומים קודמים
 
הקדמה   Word
מ ב ו א   Word
הערות הסבר   Word
תרשימים   Zip
ההוצאה לצריכה ציבורית, במחירי 2015 1.  
ההוצאה לצריכה ציבורית, לפי סוג הוצאה 2.  
סך הוצאות המגזר הממשלתי, לפי מטרה 3.  
סך הוצאות המגזר הממשלתי, לפי סוג הוצאה 4.  
הכנסות והוצאות המגזר הממשלתי כאחוז מהתמ"ג 5.  
גירעון המגזר הממשלתי כאחוז מהתמ"ג 6.  
הכנסות המדינה ממיסים 7.  
הכנסות המדינה ממיסים כאחוז מהתמ"ג 8.  
גירעון ממשלתי כולל כאחוז מהתמ"ג, השוואה בין-לאומית 9.  
חזרה לתוכן הפרסום
ל ו ח ו ת   Zip
הוצאות המגזר הממשלתי, לפי מטרה 1. Excel
הוצאות המגזר הממשלתי, לפי סוג הוצאה 2. Excel
הוצאות המגזר הממשלתי, לפי יחידות, מטרה וסוג הוצאה 3. Excel
הוצאות המגזר הממשלתי, לפי תת-מטרה וסוג הוצאה 4. Excel
העברות בין יחידות המגזר הממשלתי, לפי יחידות, מטרה וסוג הוצאה 5. Excel
הוצאה לצריכה ציבורית, לפי מטרה 6. Excel
הוצאה לצריכה ציבורית, לפי סוג הוצאה 7. Excel
הוצאה לצריכה ציבורית, לפי יחידות, מטרה וסוג הוצאה 8. Excel
הוצאה לצריכה ציבורית, לפי תת-מטרה וסוג הוצאה 9. Excel
הוצאה לצריכה ציבורית קולקטיבית ואינדיבידואלית, לפי מטרה וסוג הוצאה 10. Excel
הוצאה לצריכה ציבורית, לפי מטרה, שינוי כמותי 11. Excel
הוצאה לצריכה ציבורית, לפי סוג הוצאה, שינוי כמותי 12. Excel
הוצאה לצריכה ציבורית, לפי מטרה וסוג הוצאה, שינוי כמותי 13. Excel
הכנסות והוצאות המגזר הממשלתי 14. Excel
הכנסות והוצאות המגזר הממשלתי, לפי יחידות 15. Excel
חשבונות המגזר הממשלתי 16. Excel
השוואות בין-לאומיות 17. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
עובדי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שהשתתפו בהכנת הפרסום   Word
ISSN 0792-5867
מנוע חיפוש
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
UNDATA
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©