דרושים
דרוש/ה סוקר/ת טלפון משמרת בוקר-לאיוש ע"י אנשים עם מוגבלות
דרוש/ה סוקר/ת טלפון משמרת אחה"צ והערב

הנחיות להגשת מועמדות באתר נציבות שירות המדינה   
מכרזים
מכרז מסגרת פומבי 15-2019 - רשימת ספקים ביצוע שירותי פקידה - 2. מענה לשאלות ספקים - השלמה
8-2019 RFI תיקון מודעה
RFI 8-2019 בקשה לקבלת מידע עבור מרכז איסוף טלפוני ללמס
8-2019 RFI מודעה בעברית
מכרז 4-201ו9 למתן שירותי אחזקה - מעדכן 20-3-19
שאלות ותשובות למכרז 4-2019
מכרז 4-2019 למתן שירותי אחזקה
מודעת פרסום למכרז 4-2019
5-2019 RFI תיקון מודעה בעברית
5-2019 מערכת להנגשת מידע לחוקרים מרחוק RFI - תיקון
5-2019 מערכת להנגשת מידע לחוקרים מרחוק RFI
5-2019 RFI מודעה בעברית
אספקת מוצרי שתייה וכלים חד פעמיים ללמס מעודכן - מכרז 3-2019
מכרז 3-2019 לאספקת מוצרי שתייה וכלים חד פעמיים ללמס- מענה לשאלות ספקים
מכרז 3-2019 - אספקת מוצרי שתייה וכלים חד פעמיים ללמ"ס
מודעת פרסום למכרז 3-2019

© Copyright 1997- The State of Israel. All Rights Reserved || תורומש   תויוכזה  לכ - 1997 לארשי תנידמ ©