איפיון רשויות מקומיות
English
 מדד חברתי-כלכלי
אפיון יחידות גאוגרפיות וסיווגן לפי הרמה החברתית-כלכלית של האוכלוסייה בשנת 2015
הודעה לתקשורת 28.11.2018
הגדרות והסברים
אפיון יחידות גאוגרפיות וסיווגן לפי הרמה החברתית-כלכלית של האוכלוסייה בשנת 2013
   מצגת מדד חברתי-כלכלי 2013
רשויות מקומיות -   הודעה לתקשורת 2.11.2016
יישובים בתוך מועצות אזוריות -   הודעה לתקשורת 25.12.2016   
מדד חברתי כלכלי 2013 - פרסום מס' 1694
אפיון יחידות גאוגרפיות וסיווגן לפי הרמה החברתית-כלכלית של האוכלוסייה בשנים 1995 ו-2008 - נתוני מפקד
   מצגת מדד חברתי-כלכלי 2008
מדד חברתי-כלכלי 2008 - הודעה לתקשורת 3.4.2013
מדד חברתי-כלכלי 2008 - פרסום מס' 1530
מדד חברתי-כלכלי 1995 - פרסום מס' 13
אפיון רשויות מקומיות וסיווגן לפי הרמה החברתית-כלכלית של האוכלוסייה בשנים בין 1999 ל-2006
מדד חברתי-כלכלי 2006 - הודעה לתקשורת 3.11.2009
מדד חברתי-כלכלי 2006 - פרסום מס' 1401
מדד חברתי-כלכלי 2003 - פרסום מס' 1281
מדד חברתי-כלכלי 2001 - פרסום מס' 1222
מדד חברתי-כלכלי 1999 - פרסום מס' 1197
  מדד פריפריאליות
  מצגת מדד פריפריאליות 2015
מדד פריפריאליות 2015 - הודעה לתקשורת 16.11.2017
מדד פריפריאליות 2015 - פרסום מס' 1732
  מצגת מדד פריפריאליות 2004
מדד פריפריאליות 2004 - הודעה לתקשורת 17.08.2008
מדד פריפריאליות 2004 - נייר עבודה 06.2009: טקסט מלא ומפות,  תקציר
ממוצע מרחקים (קומפקטיות) של מועצות אזוריות 2015
הודעה לתקשורת 10.10.2016
  מדד קומפקטיות של עיריות ומועצות מקומיות 2006
 מצגת מדד קומפקטיות 2006
הודעה לתקשורת 10.04.2011
פרסום מס' 1563

© Copyright 1997- The State of Israel. All Rights Reserved ||  כל  הזכויות  שמורות - 1997 מדינת ישראל ©